menu

  • 2014.09.11.

Bemutatták Kecskemét stratégiai fejlesztési dokumentumait

Elkészültek a stratégiai fejlesztési dokumentumok a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása” című projekt keretében.

A dokumentumok elkészítésére a város 100 százalékos támogatási intenzitású uniós és hazai forrást kapott, az összeg közel 36 millió forint volt. A tervezői feladatokat a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. látta el. A munka egy évet vett igénybe, 6 munkacsoportban mintegy 120 fő, szakértőként pedig további 20 fő foglalkozott a dokumentumok összeállításával, amelyeket szeptember 4-én csütörtökön fogadott el a város közgyűlése, pénteken pedig sajtónyilvános lakossági fórum keretében mutatta be őket Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester és Öveges László főépítész.

Többek között elkészült a “Kerékpárforgalmi Hálózati Terv” is. A 2014-2020-as európai uniós kohéziós politika egyik tematikus célkitűzése a fenntartható közlekedés elősegítése, s így a pályázati kiírásban elvárásként szerepelt a város kerékpárosbaráttá fejlesztésének vizsgálata. Ennek eredményeként önálló dokumentumként foglalja össze a jövőbeni feladatokat a “Kerékpárforgalmi Hálózati Terv”.

Mind a helyzetfeltárásban, mind a feladatok meghatározásában részt vettek a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Szervezetének tagjai és a Kecskeméti rendőrkapitányság munkatársai. A pályázatot irányító hatóság által kijelölt mentorok – mint közlekedési szakértők – is segítették a szakmai megalapozottságát a dokumentumnak.

A tervben feltárásra került a város kerékpáros közlekedésének jelenlegi helyzete és a legfontosabb problémák, javaslatokat tettek a megoldandó feladatokra, továbbá iránymutatást adtak a beavatkozások végrehajtásához, ezzel segítve majd az elkövetkezendő időszak tervezését.

A dokumentumok teljes terjedelmükben elérhetők a www.kecskemet.hu honlapon.

kecskemet.hu

Kapcsolódó képek