menu

  • 2014.10.30.

Felhívás ebösszeírásról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét város közigazgatási területén 2014. november 1. és december 15. között ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A formanyomtatvány 2014. november 1-jétől átvehető a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának – Kecskemét, Kossuth tér l. – portáján, vagy letölthető a www.kecskemet.hu/ebnyilvantarto oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2014. november 1-jétől 2014. december 15-ig az alábbi módon teljesíthető:

  • kitöltött adatlapokat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára – 6000 Kecskemét, Pf. 144. postai úton beküldve, vagy
  • a Polgármesteri Hivatal épületében 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatt, a Balaton u. 19. szám alatti telephelyen, az önkormányzat hetényegyházi kirendeltségén 6044 Kecskemét, Darányi I. u. 15. szám alatt elhelyezett gyűjtőládákba bedobva,vagy
  • faxon a 76/513-538 számra beküldve, vagy
  • az adatlapot az alt.igazgatas@kecskemet.hu email címre (szkennelve) beküldve.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének megkönnyítése céljából a formanyomtatványok megtalálhatók a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalában (Kecskemét, Széchenyi krt. 12.), az Okmányirodában (Kecskemét, Rákóczi út 5.), a Kormányablakban (Kecskemét, Deák F. tér 5.), a Piac- és Vásárigazgatóságon és a Kecskeméti Közterület Felügyeleten (Kecskemét, Budai u. 2.).

Az ebtartók figyelmét felhívják továbbá arra, hogy

  • 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
  • amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
kecskemet.hu

Kapcsolódó képek