menu

  • 2014.12.16.

Új dékánja van a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának

Dr. Kovács Lórántot, a GAMF Kar eddigi dékánhelyettesét nevezte ki dr. Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola rektora a GAMF Kar dékánjának.

A dékáni pályázat kiírására azért kerül sor, mert az előző dékán, prof. dr. Belina Károly nyugdíjba vonult.  A posztra csak egyetlen pályázó volt az eddigi dékánhelyettes személyében. A főiskola szenátusa egyhangúlag támogatta dr. Kovács Lóránt kinevezését.

kovacs_lorant

Dr. Kovács Lóránt villamosmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, PhD fokozatot is itt szerzett. 2003 óta dolgozik a GAMF Karon, 2009 óta a kar tudományos dékánhelyettesi posztját töltötte be.

Dr. Kovács Lóránt úgy látja, a GAMF Kar mindig is egy rugalmas szervezet volt, amely képes megfelelő időben megfelelő válaszokat adni a társadalmi és ipari-gazdasági kihívásokra. Véleménye szerint ezek a folyamatok napjainkra felgyorsultak, így az ezzel kapcsolatos elvárások is megnőttek. Az új dékán legfontosabb feladatának a GAMF Kar ilyen irányú elkötelezettségének fenntartását és erősítését tartja.

A GAMF Kar stratégiai feladataiként a duális képzés kiszélesítését, a nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztését (például külföldi egyetemekkel közös diplomát adó képzések bevezetését), az ipari kapcsolatok és kutatás-fejlesztési együttműködések erősítését, illetve új ipari igényekre választ jelentő képzések bevezetését nevezte meg. A korábbinál is nagyobb szerepet szán a hallgatói tehetséggondozásnak és ehhez kapcsolódó utánpótlás-nevelésnek

Nagy hangsúlyt helyez a kar kutatás-fejlesztési tevékenységének bővítésére, ezért új kutatóműhelyek létrehozásában gondolkodik.

Az oktatás területén fontos feladat a duális képzés továbbfejlesztése, a kar és a kar képzéseinek erőteljesebb pozicionálása, valamint MSc képzések indítása, amelyek távlatilag megalapozhatják egy doktori iskola megalapítását.

Az új dékán azt is szeretné, hogy pezsgőbb, elevenebb legyen a karon a kulturális és közösségi élet.

 

Kecskeméti Főiskola

Kapcsolódó képek