menu

  • 2015.07.15.

Ifjú felszolgálók gyűjtöttek tapasztalatokat a Kurjantó Bisztróban

A Kurjantó Bisztró Kft. 2013-ban a TÁMOP-2.3.4/A pályázati konstrukcióban részesült vissza nem térítendő támogatásban.

A projekt célja gyakornokok foglalkoztatása, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése volt, mely tevékenységek az Európai Unió támogatásával valósulhattak meg.

A Kurjantó Bisztró Kft. célja a TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2013-0722 azonosító számú projekt keretében az volt, hogy segítse az iskolarendszerű oktatásban megszerzett első szakképesítés hasznosulását, valamint növelje a vállalkozás statisztikai állományi létszámát. Ennek érdekében 2 fő gyakornok foglalkoztatása valósult meg a 9 hónapos projektidőszak és azt követő 4,5 hónapos fenntartási időszak alatt.

A gyakornokok felszolgáló munkakörben kerültek alkalmazásra, foglalkoztatásuk heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében történik.

Fontosnak tartottuk, hogy a gyakornokokat segítsük a szakmájuk gyakorlati elsajátításában, így melléjük mentort is kineveztünk, aki támogatást nyújtott és nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, a cég működésének megismeréséhez, a munkakör szakmai feladatai ellátásához szükséges rendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításához, illetve a kapcsolatok kialakításához. A mentor fontos feladata a gyakornokok munkájának értékelése is, mely segítséget nyújt a munkatapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő gyakornokoknak munkaköri feladatainak ellátásában.

A gyakornokok korszerű munkafeltételeinek megteremtéséhez tárgyi eszköz beszerzés keretében beszerzésre került 1 db kétkaros, nagy teljesítményű kávégép, valamint egy POS terminál, mely a kiszolgálási folyamatot teszi könnyebbé és nyomonkövethetőbbé.

Kapcsolódó képek