menu

  • 2015.09.28.

Kecskemét közgyűlésének szeptemberi döntései

Állami kitüntetettek köszöntésével vette kezdetét Kecskemét képviselő-testületének szeptember 24-ei ülése.

Áder János köztársasági elnök úr augusztus 20-a alkalmából 

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta:
– dr. Matolcsy H. György stúdióvezető, producer, a Pannónia Rajz- és Animációs Filmstúdió alapítója, nyugalmazott igazgatója részére a nagy hatású, a magyar animációs filmművészet világhírűvé válását elősegítő szakmai munkája, rendkívül sikeres és nemzetközileg is elismert életútja, valamint jelentős publikációs és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta:
– Dr. Szegedi Ernő, az MTA doktorának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Kecskeméti Kutatóállomása tanácsadójának, a szőlőfajták patogénmentesítése terén több évtizede végzett eredményes kutatás-fejlesztési tevékenysége elismeréseként,
– Imre Károly, a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának nyugalmazott területi koordinátora részére, a magyar közművelődésben végzett több évtizedes példaértékű szakmai és vezetői munkája, valamint jelentős közösségépítő és oktatói tevékenysége elismeréséül;
– Szappanos István, festőművész, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának nyugalmazott főiskolai tanára, részére (70 éves) a kiemelkedő művészi életműve, valamint kiváló, a vizuális nevelést meghatározó művészetpedagógusi munkája elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
– Domján Jenőné, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ nyugalmazott gazdasági igazgatója és szaktanácsadója, a pénzügyi-számviteli területen több évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai, vezetői és oktatói tevékenysége elismeréséül.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészeti ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat adományozott
– Bak Lajos, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ügyvezető igazgatója részére
valamint

Móra Ferenc-díjban részesítette kiemelkedő múzeológiai tevékenysége elismeréseként
– ifj. Gyergyádesz Lászlót, a kecskeméti Katona József Múzeum gyűjtemény vezetőjét

Köszöntötte a közgyűlés Buda Ferencet, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és József Attila-díjas költőt,műfordítót, Kecskemét Város Díszpolgárát, aki 2015. szeptember 19-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a MAGYAR ÖRÖKSÉG díjat kapott.

Elhangzott: Kecskemét testvérvárosi kapcsolatai szempontjából külön öröm a város számára, hogy a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Erdogan Erkennek, Magyarország rodostói tiszteletbeli konzuljának, a magyar-török kapcsolatok erősítése, a rodostói Rákóczi-kultusz és a törökországi magyar nemzeti emlékhelyek fenntartása, valamint a magyar érdekek képviselete terén végzett, elkötelezett és magas szintű munkája elismeréseként.

Erdogan Erkennek az önkormányzat levélben fejezte ki jókívánságait.

Fotó: Banczik Róbert

Fotó: Banczik Róbert

A köszöntést követően elkezdődött a szokásos közgyűlés, amelynek fontosabb döntései:

A Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat, a közgyűlés pedig felhatalmazta a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén aláírja a támogatási szerződést. Kiemelt cél a sajátos nevelési igényű gyermekek, kiemelten az autisták körülményeinek javítása. A fejlesztés összköltsége mintegy 110 millió forint, amelyből megtörténne a Nyíri út 30 szám alatti épületeknél a nyílászárók cseréje és az épület utólagos külső hőszigetelése, a Szalag utca 9 szám alatt lévő épületnél pedig korszerű faszerkezetű nyílászárókat építenének be és hőszigetelnék a padlásfödémet.

A közgyűlés egy másik pályázattal kapcsolatosan is döntött, amelyet a város „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” címmel nyújtott be. Sikeres pályázat esetén a Csalánosi út mellett, 1585 méter hosszan épülne egyoldali, kétirányú, 2,6 méter széles kerékpárút, mellette pedig kommunális eszközhordó járművet szereznek be.  A projekt összköltsége 195 millió forint, amely teljes egészében állami és uniós forrásból finanszírozható.

Alapítványok támogatásáról döntött a közgyűlés. Ennek értelmében választókerületi keretből kaphat 700 ezer forintot a Ménteleki Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány, 87.500 forintot a Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány, és 1,86 millió forintot a Kecskemét Közbizonságáért Közalapítvány. 500 ezer forintos támogatást kap továbbá a Színvonalas Oktatásért, Nevelésért Alapítvány annak érdekében, hogy a Bányai gimnázium három diákja részt vehessen a katari nemzetközi robotika versenyen.

A helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos változásokról is szavazott a testület. Mint ismeretes, arra már korábban lehetőség volt, hogy bizonyos vonalakon a helyközi járatok helyi járatként, helyi tarifával is igénybe vehetők legyenek, például Kadafalva vagy Felsőméntelek irányába. Most lakossági és önkormányzati kezdeményezésre Talfája és Borbás településrészekre is kibővül a szolgáltatás. A két településrész esetében az összes arra közlekedő regionális, azaz helyközi járat megáll majd a kijelölt megállóhelyeken és helyi tarifával, bérlettel vehető igénybe.
A lakossági igényeknek megfelelően több helyi vonalon is a menetrend módosítását tervezi a város, ezek a változások a 4A,2, 25, 28, 29 jelű vonalakat érintik, és várhatóan 2016-tól lépnek életbe.

Komoly érdeklődő jelentkezett az önkormányzatnál, aki a Rudolf laktanya területéből szeretne megvásárolni egy részt. Ezért a közgyűlés úgy döntött, hogy az értékesítés érdekében nyilvános pályázatot ír ki. A szóban forgó ingatlan 1758 négyzetméter nagyságú és egy épület van rajta, amely bontásának költségét az érdeklődő vállalná. A közgyűlés úgy határozott, hogy felépítménnyel együtt mintegy 43 millió forintos vételáron pályáztatja meg az ingatlant, de lehetővé teszi, hogy amennyiben a nyertes vállalja a saját költségén történő elbontást, akkor a területet a város építési telekként értékesíti.

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola két tagintézményének vezetésére beérkezett pályázatokat véleményezte a közgyűlés. Mindkét tagintézmény vezetésére egy-egy pályázat érkezett. A közgyűlés a Béke iskola esetében támogatta Schmidtné Báló Ágnes megbízását, a Damjanich iskola esetében pedig Tóth József megbízását. A végső döntést a fenntartó KLIK hozza meg.

Előzetes hozzájárulását adta a közgyűlés ahhoz, hogy a Platán Otthon 2016. január 1-től állami fenntartásba kerüljön, a polgármester pedig az erről szóló szándéknyilatkozatot aláírja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. Mint ismeretes, a fogyatékosokat ellátó intézmények működtetése már 2013-tól állami feladat. Ennek hatálya azonban az időseket és fogyatékosokat is ellátó Platán Otthonra nem terjedt ki korábban, egyrészt azért, mert a két részleg szétválasztása nem volt megoldható, másrészt folyamatban volt az otthon uniós forrásból történő korszerűsítése.

Most viszont a pályázat lezárult, a város pedig állami fenntartásba kívánja adni a teljes intézményt. Ennek oka egyrészt, hogy az otthon fenntartásához az állami forrás nem elegendő, jelentős önkormányzati kiegészítésre van szükség, másrészt a fogyatékos részleg korszerűsítése is egyre sürgetőbb, ami annak ellenére, hogy fenntartása már állami feladat, az önkormányzatnak jelentene költségigényes beruházást.
A főigazgatóság arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy készen áll az idősek és a fogyatékosok ellátásának átvételére is, 2016. január elsejével. Így az önkormányzat a jövőben átcsoportosíthatná a forrásait a szociális ellátások fejlesztésére, esetleges bővítésére. Ebben elsőbbséget élvezne a Belsőnyír 327. szám alatti időskorúak bentlakásos ellátását biztosító telephely másik ingatlanba történő áthelyezése és bővítése. A működtetés átadása esetén a Platán Otthon dolgozói továbbra is közalkalmazottak maradnának.

Két köztéri műalkotás elhelyezését hagyta jóvá a képviselő-testület. Ezek egyike Szervátiusz Tibor „Csak tiszta forrásból” című alkotása, amelyet a Kodály Intézet előtti zöldfelületen állítanak majd fel.E célra a város 7 millió forint támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alapból, további 700 ezer forintot pedig saját költségvetéséből biztosít. A szobor 2016. május 30-ig a helyére kerülhet.
A másik alkotás Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus és zománcművész PRAXINOSCOPE 1 című alkotása, amely a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázaton elnyerte a döntéshozók tetszését. A megvalósításra mintegy 5,3 millió forintot nyert el a város, amelyhez további közel 2,3 millió forint önerőt biztosít. A szobor felállításának határideje 2015. december 20,, és egy korábbi döntés alapján a Széchenyi téri sétány középső teresedésére kerül majd.

Jóváhagyta a közgyűlés annak az együttműködési megállapodásnak a megkötését, amely az önkormányzat, a Kecskeméti Főiskola GAMF Kara és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között jön létre. A szerződés célja az innováció, az innovációs projektek előkészítése és megvalósítása, elsősorban a Smart City és Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) témákban, a Kecskemét Kártya integrációja a NEJP rendszerbe.

Elkészült az a közétkeztetési mintaétrend, amelynek összeállítására dietetikus szakértőt kért fel a város, és amelyet a szakértő, a szülői munkaközösség, a diák-önkormányzat és a szolgáltatók közötti egyeztetések előztek meg. Az erről szóló beszámolóban részletesen szerepelt a korcsoportokra bontott étlap, amelyből kitűnik, hogy a mintaétrend nem csak a jogszabályi előírásokat és az egészséges életmódot, hanem a korcsoportok eltérő ízlését, igényeit is figyelembe veszi.

 

kecskemet.hu

Kapcsolódó képek