menu

  • 2016.07.14.

Perzselő Domb-futás

A IUSTITIA Egyesület által megrendezésre kerül a Perzselő Domb futás.

A rendezvény megnevezése: Domb-futás versenysorozat

A rendezvény célja: 

-az egészséges életmód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása.
-a futás örömeinek megismertetése korra, nemre tekintet nélkül.
-amatőr sportolók részére rendszeres versenylehetőség biztosítása.

A verseny időpontja: 2016. agusztus 6. szombat délelőtt 10:00
A verseny helye: Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidő Központ – belépő: 100 Ft. (Belépés a horgászbejárónál: Nyíri út és Március 15. utca kereszteződésnél.)
A verseny rendezője: Iustitia Egyesület
Információ: www.iusegy.com
Elérhetőség: iusegy@gmail.com,  30/960-21-12

Rajtidőpontok – versenytávok – térképek:
09:45 – 300 m –
09:50 – 830 m –
10:00 – 3,5 km, 7 km és 10,6 km –

Nevezés: (Idén is lehetőség van éves nevezésre!)
A versenyközpontban a verseny napján 09:00-tól.
A nevezést az adott futam rajtja előtt 10 perccel lezárják!

Nevezési díj:

300 m – ingyenes
830 m – ingyenes
3,5 km – 400 Ft / fő
7 km és 10,6 km – 900 Ft / fő

Számlaigényét a nevezési díj befizetésekor jelezze!

Kedvezmények:
Aki új futót visz annak 50% kedvezmény

Korcsoportok:
300 m – Óvodások (Nagycsoportos-ig) 0 – 6 évesek
830 m – I. és II. korcsoport 7 – 8 és 9- 10 évesek
3,5 km – III. és IV. korcsoport 11 – 12 és 13 – 14 évesek
7 km – 20 év alatti korcsoport
– 20-29 év közötti korcsoport
– 30-39 év közötti korcsoport
– 40-49 év közötti korcsoport
– 50-59 év közötti korcsoport
– 60 év feletti korcsoport
10,6 km – NINCS korcsoportos bontás. Időlimit: 2. kört 35 percen belül be kell fejezni!

Díjazás:
Az óvodás és az I-IV. korcsoportban korcsoportonként és nemenként 1-3. helyezett: érem.
7 km-en: oklevél és pontok:
(I.hely: 6 – II. hely: 5 – … – VI. helytől mindenki: 1 pont).
A pontokat év végén összesítik és a legtöbb pontot elérőket az évzáró rendezvényen külön díjazzák.
10,6 km-en: Abszolút 1-3. hely: érem/nemenként
Korcsoportonkénti díjazás abban az esetben történik, ha az adott korcsoportban legalább 6 induló volt.
A hiányos korcsoport tagjainak eredményét a megelőző korcsoporttal vonják össze.
Minden befutó a célban frissítőt kap: édesség, gyümölcs, üdítő vagy víz.

Egyéb:
-A verseny útvonala a vízparttól minimum 2 méter távolságban halad.
-A verseny időtartama alatt a tavakat jobban megközelíteni TILOS!
-A rajtszámot elől, jól látható módon kell viselni. A versenyzők között a rajtszám-csere tilos!
-A szabályszegők eredményét nem értékelik!

További előírások a versenyek előtt a honlapon, illetve a verseny idején a nevezési központban olvasható.
A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező!
Az öltözés a helyszínen biztosított.

Útvonal: szabadidő központ területén.
Talaj: füves, földes; kevés beton.
Szintkülönbség: nincs.
A versenyzők és az érdeklődők kötelesek a szabadidő központ használatára vonatkozó szabályokat betartani.
A szabályszegőket a rendezőség jogosult figyelmeztetni és a terület elhagyására felszólítani.

VERSENYSZABÁLYZAT

A versenyzők részvétele
Versenyző, aki a versenykiírást és a szabályzatot –nevezéssel- magára nézve kötelezőnek elfogadja.
A versenyzők a rendezvényen saját felelősségükre vesznek részt.
A nevezési díj befizetésével és a rajtvonalon való áthaladással (ráutaló magatartás) minden versenyző elismeri,
hogy a versenyre felkészült, a részvételre alkalmas állapotban van és nincs tudomása olyan betegségről,
mely a versenyen való részvételét akadályozná. További kártérítési igénnyel nem élnek sérülés esetén.
A versenyzők beleegyeznek, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön jóváhagyásuk nélkül
felhasználásra kerülhetnek, honlapon való megjelenésükért díjazás semmilyen címen nem illeti meg őket.
A versenyzők hozzájárulnak a nevezési lapon szolgáltatott adataik nyilvántartásba vételéhez, azoknak a
sportrendezvénnyel kapcsolatos további felhasználásához.
Nevezés szempontjából új futónak az számít; aki még nem indult korábban a versenyeinken.
A rajtszám felvétele a befizetés igazolása után lehetséges!
A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezéssel együtt a nevezési díj is megfizetésre kerül!
A rosszul vagy hiányosan kitöltött nevezési lapok után reklamációt nem tudunk elfogadni.
A benevezett, de el nem indult versenyzők nevezési díját a szervezők nem térítik vissza!

Útvonal – közlekedés
A verseny teljes egészben a szabadidő központ területen halad. A környezetre kérik, fokozottan ügyeljenek.
A verseny ideje alatt kérik ne térjenek le a kijelölt útvonalról.
A terület nyitott, s bár a útvonal biztosított, de tekintettel kell lenni a hely egyéb használóira is.

Óvás
A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges.
Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a szervezőbizottsághoz
(versenyigazgatóhoz), 1000 Ft óvási díjjal együtt.
A felmerült észrevételeket a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintettnek érdemben, írásban válaszol.
Versenyszabályok megszegése azonnali kizárás a további versenyből!

Iustitia Egyesület 

Kapcsolódó képek