menu

  • 2017.01.10.

Pályázati felhívás középiskolás diákok számára

„Még ma is hallom a vonatkerék csattogását…”

MÁLENKIJ ROBOT DIÁKSZEMMEL

A Kecskeméti Katona József Múzeum „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” alkalmából pályázatot hirdet a Bács-Kiskun megyei középiskolák diákjai számára.

A pályázat célja:

1. lehetőséget nyújtson a középiskolás korosztály számára a Bács-Kiskun megye (korábban Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék) szovjet megszállását követően kicsi munkára, azaz „málenkij robotra” elhurcoltakról történő méltó megemlékezésre
2. teret adjon a jóvátételi kényszermunka tragédiájáról alkotott egyéni kép, vélemény megismertetésére
3. bátorítsa a diákokat a kényszermunka szörnyűségeit túlélt, a Szovjetunióból hazatért s ma még köztünk élő személyek megszólítására, interjú készítésére
4. mindenféle megkötés nélkül lehetőséget adjon a GULAG táborok és a fogságban eltöltött időszakról alkotott benyomás képzőművészet eszközeivel történő ábrázolására

A pályázat két, egyéni kategóriában kerül meghirdetésre:

1. Írásbeli pályázati kategória
a.) Az 1944 telén, majd 1945-ben elhurcolt személyek történetét megörökítő esszé elkészítése
b.) A Szovjetunióból hazatért túlélővel interjú készítése (írott formában kérjük)
c.) A fogság időszakára, az egyes egyének sorsára utaló, azt bemutató prózai mű megírása

2. Képzőművészeti pályázati kategória
A kényszermunkára elhurcolt személyek történetére, sorsára, a Szovjetunióban a fogság ideje alatt szerzett élmények, tapasztalatok bemutatását szolgáló képzőművészeti alkotás elkészítése, amely szabadon választva lehet grafika, festmény, kisplasztika, filmrészlet, logóterv stb.

A pályázatok formai követelményei:

Az írott pályamunkák terjedelmének nem szabunk korlátot. A formai követelmények: 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus.
A képzőművészeti alkotások kapcsán – az alkotói szabadságot figyelembe véve– nem állapítottunk meg formai követelményeket.

A pályázat díjazása mindkét kategóriában:

1. helyezett díja
Egy napos tanulmányút teljes ellátással; a felkészítő pedagógus részére is.
Úti cél a magyar Gulag: a recski munkatábor, illetve a Terror Háza Múzeum, ahol a Kecskeméti Katona József Múzeum muzeológus szakembere kalauzolja a díjazottakat

2. helyezett díja
Korlátlan hozzáférési jogosultság a Mozaik Kiadó által készített és fejlesztett Mozaweb Prémium Licence felülethez, amely révén a díjazott 1147 3D-s animáció között barangolhat, amelyben pl. 71 video 270 változatban segít Recsk, a Gulag, a kitelepítés interaktív feldolgozásában.

3. helyezett díja
A RUBICON történelmi magazin 1 éves előfizetése

Az első három helyezett pályamunka publikálásra kerül a Kecskeméti Katona József Múzeum weboldalán, illetve a Pulszky Társaság–Magyar Múzeumi Egyesület online felületén www.magyarmuzeomok.hu

A pályázatok beküldési határideje: 2017. február 15.

A pályázatokat történészekből és képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el!

Az eredményhirdetés időpontja: 2017. február 25., szombat

Az elektronikus formában csatolható pályázati anyagokat a palyazat.bacsgulag@gmail.com címre kérik megküldeni. Amennyiben a pályázati anyag e-mail útján nem küldhető el, abban az esetben kérik, hogy ajánlott küldeményként juttassák el azt a 6001. Kecskemét Pf. 6. címre, vagy személyesen a Kecskeméti Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. szám alatti épületének Titkárságára hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 között, pénteken 8:30 és 12:30 között.

A küldeményen és azon belül kérik a pályázó nevét, oktatási intézményének nevét és címét, felkészítő/mentor tanárának nevét, értesítési címét megadni e-mail elérhetőséggel és telefonszámmal együtt. (Mindezt a kiíró a nyilvánosság kizárásával kezeli!)
A pályázattal kapcsolatos további információk:
Hajagos Csaba történész, témavezető
+36/20-226-87-19

A pályázati program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Gulág Emlékbizottság támogatásával valósul meg.

Kapcsolódó képek