menu

  • 2018.02.22.

Összetettebb gondolkodás és szélesebb látókör jellemzi a FIT Program diákjait

Immár három évfolyamon is félévet zártak a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség (FIT) Programjának diákjai idén januárban.

A képzésben résztvevők teljesítményét oktatók és pszichológusok is értékelték, akik a tanulás terén megfigyelt pozitív változások mellett a gyerekek szociális kompetenciájában is az átlagosnál jelentősebb fejlődést tapasztaltak.

„Mind a hat régióközpontban eredményesnek bizonyult a program a diákok egyéni fejlődését és csoportformálását tekintve, amelyeket nemcsak a gyerekek, de a szülők visszajelzései is alátámasztottak. A képzés során a kisiskolások látóköre folyamatosan bővül, egyre tájékozottabbak lesznek, amivel párhuzamosan önbizalmuk is nő. Ennek hatására kiegyensúlyozottabbá válnak és lelkesebben, tudatosabban vesznek részt a mindennapi élettevékenységekben és az iskolai feladatokban egyaránt” – nyilatkozta Szűcs Izabella, a FIT Programot vizsgáló pszichológus.

A szakértő elmondása szerint a FIT Program kurzusainak köszönhetően a gyerekek ötödik évfolyamtól kezdve egy töretlen fejlődési íven mennek keresztül. A legelső, legszembetűnőbb pozitív változás, hogy a diákok könnyebben koncentrálnak az iskolai tanórákon, több dologra tudnak egyszerre figyelni, gondolkodásuk pedig rugalmasabbá, összetettebbé kezd válni. Később mindezek a készségek a gyerekek hétköznapi életében is egyre jobban megfigyelhetők lesznek. A rendszeres csoportmunkák fejlesztik a diákok egymás közötti kommunikációját és együttműködését, amely által megtanulnak alkalmazkodni és nyitottabbá válnak mások véleményére.

„A FIT Programba bekapcsolódott gyerekek terheltsége nőtt, ugyanakkor teljesítményükre vonatkozóan elmondható, hogy gondolkodásuk dinamikusabb és nyitottabb lett. A foglalkozásokról feltöltődve térnek haza és alig várják, hogy az új ismereteiket megoszthassák osztálytársaikkal, szüleikkel. A képzések sokszínű kurzuskínálata játékos és vidám, amelyek hasznos és naprakész tudást nyújtanak” – mondta Horváth Beáta, a FIT Program kecskeméti régióvezetője.

Az ország hat városában (Pécsett, Miskolcon, Szolnokon, Veszprémben, Kecskeméten és Budapesten) működő FIT Program célja, hogy a szülőkkel és tanárokkal együtt támogassa a gyermekeket képességeik kibontakoztatásában, segítse az egyéni érdeklődési területek felfedezését és a későbbi tudatos pályaválasztást. A FIT Program keretében az oktatás a hagyományos iskolai rendszertől teljesen eltér, a képzés élménypedagógiai módszereken alapul és a diákok interaktív, kiscsoportos formában tanulnak. A szombati személyes alkalmakon alapuló és e-learning anyagokkal támogatott kurzusok olyan izgalmas témákat dolgoznak fel, mint a pénzügyi és egészségügyi tudatosság, robotika vagy médiaismeretek, amelyekkel szívesen foglalkoznak a felső tagozatosok.

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Tihanyi Alapítvány által működtetett különleges képzési intézmény, amelynek célja, hogy Magyarországon a felső tagozattól az egyetem végéig a hagyományos oktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú képzési formát honosítson meg. Az MCC a fiatal tehetségek oktatásával, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás minőségi formáját valósítja meg, amellyel célja a felelős értelmiség nevelése. Az intézmény képzései valamennyi felvételt nyert diák számára ingyenesek.

Az MCC Fiatal Tehetség (FIT) Programja speciálisan felső tagozatos diákoknak szóló, hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó képzés, amely az ország öt vidéki városában Szolnokon, Pécsett, Miskolcon, Veszprémben, Kecskeméten valamint a fővárosban is elérhető. A program célja, hogy nyitottan gondolkodó, tudatosan cselekvő, közösségükben aktív fiatalokat képezzenek, akik készek folyamatosan fejleszteni saját képességeiket. A képzés a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak támogatásával valósul meg.

 

fit.mcc.hu

Kapcsolódó képek