menu

  • 2018.03.22.

Göböl Gáspár műhelybeszélgetés – beszámoló

Göböl Gáspár református lelkész halála kétszázadik évfordulójának emlékére rendeztek minikonferenciát Kecskeméten a Ráday Múzeumban, március 20-án.

Az emlékező előadások apropóját a Ráday Múzeum Re-formáció, Re-konstrukció című kiállítása is adta, melyet a reformáció ötszázadik évfordulójának tiszteletére még 2017-ben nyitottak a múzeumban. A kiállítás jeles darabja egy míves keresztelőkészlet-másolat, mely több szálon is köthető Göböl Gáspárhoz.

A programot nagy figyelem és érdeklődés övezte, szakmabeliek, református elöljárók kísérték figyelemmel az előadásokat. Az előadók között elsőként dr. Sárközy István a kiemelt jelentőségű műtárgyat, az egyedien megformált keresztelő készletet adományozó nemes Sárközy család történetéről értekezett. Képekkel, család- és várostörténeti dokumentumok sokaságával illusztrált előadását Dr. Kovács Lórántné dr. Török Éva: Személyi kapcsolatok a kecskeméti és a nagykőrösi gyülekezet között a 18-19. században című prezentációja követte, melyben a kecskeméti és a nagykőrösi kortárs igyekvő protestáns családok szellemi kapcsolatairól, párhuzamosan futó élettörténetekről beszélt, érintve Göböl Gáspár életét és munkásságát.

A Ráday Múzeum kiállításának jeles darabját, a kalandos történetű keresztelőkészletet egy fotó alapján keltette új életre Ötvös Nagy Ferenc ötvösművész. Lelkes örömmel ismertette meg a hallgatóságot a technikai kivitelezés különlegességeivel és a munka rejtelmeivel, előadásában a keresztelő készletet rekonstrukciójának műhelytitkairól tartott rövid, képes áttekintést.

A színes és valóban sokoldalú művelődéstörténeti délelőttöt – a szervező és témát avatottan kézben tartó – dr. Fogarasi Zsuzsa, a Ráday Múzeum igazgatója a keresztelő készlet történetéről, művészettörténeti érdekességeiről, szimbolikájáról tartott előadása zárta. Új kutatásai nyomán csaknem teljesen bizonyosságot nyert, hogy a jeles tárgy eredetijét Göböl Gáspár kimagasló hitszónok tiszteletére készíttette és adományozta Sárközy János a kecskeméti református gyülekezetnek, s hogy a tárgy nem csak szellemi emlékét, hanem megjelenését is megörökíti.

Az előadásokat baráti beszélgetések és szakmai eszmecserék övezték, a témákat megerősítő családi és szakmai relikviák jártak kézről kézre a jelenlévők között.

A Re-formáció, Re-konstrukció című kiállítás, középpontjában a keresztelő készlettel március 24-ig megtekinthető a Ráday Múzeumban, majd múzeumban zajló felújítási munkák után május 8-tól újra látogatható a tárlat.

Kriston-Bordi Zsuzsanna
múzeumpedagógus

Kapcsolódó képek