menu

  • 2018.06.26.

Kecskemét Közgyűlésének júniusi döntései

Nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta június 22-én Kecskemét képviselő-testülete.

Egyebek között intelligens gyalogátkelőhely létesítéséről, a térfelügyeleti kamerarendszer bővítéséről, a Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia és Akciótervről született döntés.

Öt százalékkal emelkedik augusztus 1-től az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja, amely még így is lényegesen alacsonyabb nem csak a reális piaci áraknál, hanem a más megyei jogú városok által alkalmazott bérleti díjaknál is. Az emelkedés legfőbb oka, hogy a lakásgazdálkodás költségei évente 10 százalékot meghaladó mértékben drágulnak.

A Generali a Biztonságért Alapítványtól nyert mintegy 2,3 millió forintot az önkormányzat intelligens gyalogátkelőhely létesítésére a Március 15. utca és Pajzs utca kereszteződésében. További ilyen típusú átkelők létesítése történik a jövőben a Nyíri úti kórház előtt, valamint a Mátyás kir. krt. és Daróczi köz csomópontjában.

Július 1-ével kiválik a Hírös Sport Kft.-ből a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia. A kiválással új cég jön létre, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Ezzel kettéválnak a feladatok is, a Hírös Sportnál marad a létesítmények fenntartása, üzemeltetése, az ehhez kapcsolódó sportesemények és rendezvények, míg az új cég az utánpótlás neveléssel kapcsolatos sporteseményeket, sportiskolai, sportszakmai feladatokat látja el.

A kiválásról a végső döntést még áprilisban hozta meg a város képviselő-testülete. Mai döntésével a közgyűlés jóváhagyta a Hírös Sport Kft.-vel korábban kötött közhasznú megállapodás módosítását, illetve közszolgáltatási szerződés megkötését az újonnan alakuló Kecskemét Junior Kft.-vel.

Tovább bővül a városban a térfigyelő kamerarendszer. A grémium döntése értelmében új kamerát helyeznek el a Szimferopol téri játszótéren, a Széchenyi sétány – fiatal házasok otthona melletti téren, a Kaffka Margit utcán az elkerülő út felől, a Kandó Kálmán utcai gyalogos aluljárónál, a Kereszt utca Kórház utcai végén, a Kórház utca E5 főútvonal felőli végén, a Kórház utca vasút felőli végén és a Praktiker körforgalom keleti kihajtójánál.

Elfogadta a közgyűlés az önkormányzat Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiáját és Akciótervét. A Forgács István romaügyi szakértő által készített dokumentum nyíltan tárja fel a hátrányos helyzetű családokkal kapcsolatos tényeket, problémákat, és ezekre megoldási javaslatokat fogalmaz meg.

Kitüntetések, díjak adományozásáról döntött a közgyűlés.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Ennek értelmében:

• Város Kulcsa kitüntetést adományoz:

– Orosz István grafikusművész részére

• Bozsó János-díjat adományoz:

– Szabó Pál festőművész, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar főiskolai docense részére

• Katona József-díjat adományoz:

– Katona József Emlékház Munkaközössége részére

• Kodály Zoltán-díjat adományoz:

– Dr. Kéri Laura Zita, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének igazgatóhelyettese, igazgatási osztályvezető részére

• Tóth László-díjat adományoz:

– Garaczi János újságíró részére

• Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat adományoz:

– Balázs Anna, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza ápolója,

– Török Katalin, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idősgondozó Szolgálat Kápolna utcai telephelyének szociális gondozója részére

• Mathiász János-díjat adományoz:

– Dr. Németh Krisztina okleveles kertészmérnök, főiskolai docens, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet munkatársa részére

• Kecskemét Város Környezetvédelméért Díjat adományoz:

– Sipos Istvánné okleveles erdőmérnök, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt, Kecskeméti Arborétum vezetője részére

• Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díjat adományoz:

– Abraziv Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. részére

 

Forrás: kecskemet.hu