menu

  • 2018.11.08.

Magyar Tudomány Ünnepe

Az ezredforduló első éveiben éppen Kecskemétről kiindult eszme-javaslat nyomán lett országszerte jegyzett a Magyar Tudomány Napja (immár napjai), Ünnepe.

Ennek ez évi mottója: Határtalan Tudomány.

Szellemét követve 2018. november 15-én, csütörtökön délután 3 órától a Tudomány és Művészetek Házában kerül sor az egyik kiemelkedő kecskeméti eseményre. Melynek során Dr. Wisinger István újságíró, média személyiség tartja a vezető előadást nemrég megjelent, NEUMANN JÁNOS regényes életét megidéző „EGY ELME AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK” címmel.

A rendezvényen kedvezményes könyvvásárlás, dedikálás mellett a képzőművészetek és a tudomány határmezsgyéjét is felvillantja Dr. Beke László művészettörténész jóvoltából, s egy újabb érdekes kiállítással zárul. ÁDÁM ANITA képzőművész, tanár, a megyénkből elszármazott Nicolas Schöffer szellemét és örökségét ápoló Dargay Lajos egyik kiemelkedő tanítványának „PRINCÍPIUMOK” című tárlatára is hívogatnak egyben.

Zenei köszöntő: NOVUM Kamara Zenekar; karvezető: KONCZ JUDIT.

Hangszeres kompozíció egy kiállításra: KÁLNA NATÁLIA és CSOÓRI SÁNDOR.

A rendezvény nyilvános és ingyenes!

“Tényleg sok tehetséges magyar származású tudós dolgozott Amerikában, de zseni csak egy: NEUMANN JÁNOS.” – Így emlékezett barátjára, iskola- és munkatársára Wigner Jenő Nobel-díjas tudós. – “Neumann Jánost ma elsősorban a számítógép atyjaként ismerik, pedig jelentős eredményeket ért el a kvantummechanika terén, megalapozta a játékelmélet közgazdasági összefüggéseit, elvégezte a legfontosabb számításokat az atombomba elkészítéséhez, és foglalkozott más matematikai és fizikai problémákkal is. Rendkívüli emlékezőtehetségének köszönhetően a princetoni házában tartott társasági eseményeken viccekkel és ókori történetekkel szórakoztatta vendégeit. Wisinger István dokumentumregénye az Ő rövid életének (1903-1957) rendkívüli krónikáját meséli el. Elsősorban arról szól, hogyan jutott el Neumann zseniális elméjének hála Budapestről az Egyesült Államokba, és hagyatékából hogyan lett az örökkévalóság egyik legnagyobb kincse. Tudományos eredményeit a szakemberek Galilei, Newton és Einstein életművével mérik össze.”

„Neumann Jánost a mai napig példaképnek tekinthető pedagógus, Rátz László indította el fordulatokban bővelkedő pályáján, miután felfedezte különleges képességeit. Ennek a kalandnak a főbb állomásait követhetjük nyomon a kötetet lapozgatva, végig kísérve ezáltal egy kivételes tehetséget, ahogy a Fasori Gimnázium eminens diákjából a kortársai tiszteletét kiérdemlő, sokszor életre szóló barátságukat ugyancsak élvező szaktekintéllyé vált. Számos tudományterületen jeleskedett: a hadviselés úttörőjeként érdekelte a bombakészítés és az aknakeresés, az úgynevezett játékelméletének köszönhetően közgazdászként alkotott maradandót, sőt, élénken foglalkoztatta az időjárás-előrejelzés, elsők között igyekezett alaposabban körbejárni a globális felmelegedés problémáját. Sci-fi rajongóként is találkozhatunk az elméleteivel, hiszen több író is felhasználta regényeiben a Neumann-szonda koncepcióját.”

„A dokumentumregény igen érdekes és szórakoztató olvasmány, miközben olyan morális kérdéseket is felvet, melyen érdemes az olvasónak elgondolkodnia. Felvetődik a kérdés, hogy ha Neumannt nem győzi le a rák olyan korán, ha megadatott volna neki még 10-20 vagy annál is több év, mit vihetett volna még véghez? Egy olyan elme, mint az övé, még sok kérdésre megtalálhatta volna a választ, és ha lenne matematikai Nobel-díj, azt is megkapta volna valószínűleg.”

 

Kapcsolódó képek