menu

  • 2020.04.01.

Beiratkozás – Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Tájékoztató a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda beiratkozásának helyi rendjéről a 2020/2021-es tanévre

Tájékoztató az óvodai beiratkozás helyi rendjéről

Az óvodai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre a 2020/2020. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló, az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozat 1. a) b) c) pontjai alapján, 2020. április 2-20. között folyamatosan zajlik.
Az óvodai beiratkozás helyi rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

a) Ha a szülő, törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a beiratkozás a szülői szándék bejelentésére vonatkozó szándéknyilatkozat tételével – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével – indul, mely az óvoda honlapjáról (https://gyakorlo.uni-neumann.hu/gyakorlo-ovoda) letölthető. A mindkét szülő által aláírt, szkennelt szándéknyilatkozatot elektronikus úton a bocskai@gyakorlo.uni-neumann.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni 2020. április 17-ig. A szándéknyilatkozat megküldésével egyidejűleg kérjük a Nyilatkozat a törvényes képviseletről szóló dokumentum megküldését is.

b) A Szándéknyilatkozat, valamint Nyilatkozat a törvényes képviseletről a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda általános iskolai feladatellátási helyén, a Kecskemét, a Mészöly Gyula tér 1 –3. szám alatti portáján személyesen is felvehető, majd az ott kihelyezett postaládába is leadható.

c) A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt a körzettel nem rendelkező óvoda, s erről a gyermeket nevelő szülőt/gondviselőt írásban értesíti. S ezzel egyidejűleg a felvételről értesíti az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.

d) A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozás helyi rendjéről 2020/2021-es tanévre

Az általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre a 2020/2020. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló, az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozat 2. a) b) c) pontjai alapján, 2020. április 6 –24. között folyamatosan zajlik.

Az iskolai beiratkozás helyi rendje az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

a) Ha a szülő, törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor a beiratkozás a szülői szándék bejelentésére vonatkozó szülői szándéknyilatkozat tételével – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével – indul, mely az iskola honlapjáról (https://gyakorlo.uni-neumann.hu/kezdolap) letölthető. A mindkét szülő által aláírt, szkennelt szándéknyilatkozatot a petofi@gyakorlo.uni-neumann.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni 2020. április 24. napjáig. A szándéknyilatkozat megküldésével egyidejűleg kérjük a Nyilatkozat a törvényes képviseletről szóló dokumentum megküldését is.

b) A Szándéknyilatkozat, valamint Nyilatkozat a törvényes képviseletről a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda általános iskolai feladatellátási helyén, a Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1 –3. szám alatti portáján személyesen is felvehető, majd az ott kihelyezett postaládába is leadható.

c) A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt a körzettel nem rendelkező általános iskola, s erről a gyermeket nevelő szülőt/gondviselőt írásban értesíti. S ezzel egyidejűleg a felvételről értesíti az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

d) A beiratkozás helyi időpontjai: 2020. április 6 –8., április 15 –24.
A beiratkozás módja: a fentebb leírt pontokban foglaltak szerint.

e) A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első tanítási napon kerül sor.

Kapcsolódó képek