menu

  • 2020.05.04.

Önkormányzati segítség a munkájukat elveszítő kecskemétieknek

Szemereyné Pataki Klaudia polgármesteri rendelettel módosította a szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet.

Ennek szükségességét az indokolta, hogy a kialakult veszélyhelyzetben több segítséget nyújthasson az önkormányzat azoknak, akik elveszítik a munkájukat –  mondta Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője.

A rendelet módosításának két fő iránya van: egyik a gyors segítséget nyújtó települési támogatási forma bevezetése határozott időre, a másik pedig a jelenleg is hatályos rendkívüli és rendszeres települési támogatások jogosultsági feltételeinek kiterjesztése.

Az új települési támogatási forma bevezetése határozott időre szól, a veszélyhelyzet kezdete óta a munkájukat elvesztett polgárok részére nyújtható. Ezzel bizonyos mértékig kompenzálható a jövedelemkiesés azoknál, akik munkahelyüket 2020. március 11. és 2020. szeptember 30. között veszítették, veszítik el, függetlenül attól, hogy álláskeresési járadékra jogosultak-e vagy sem. A jövedelmi korlát jóval magasabb más támogatásokhoz képest, a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét, azaz a 107.065 forintot.

A támogatás mértéke havi 20 ezer forint, 3 hónapon keresztül. A kérelem benyújtására 2020. október 31-ig lesz lehetőség.

A jelenleg is hatályos rendkívüli és rendszeres települési támogatási formák jogosultsági feltételeit a módosított rendelet kiterjeszti. Erre azért van szükség, mert a veszélyhelyzet miatt a gyors és mély gazdasági, társadalmi krízis nagy valószínűséggel a következő évekre is kihat. Ezért e támogatási formáknál az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárait meg kellett emelni. Például a gyermek iskoláztatására vagy óvodai nevelési év megkezdésére irányuló jelenleg adható legmagasabb támogatás összege 6500 forint, a jövőben viszont ez lesz a minimális adható támogatás, tehát az iskoláztatásra ezt vagy ennél magasabb összeget lehet majd megállapítani.

A költségvetésben a települési támogatási formák előirányzatát minimum 75 millió forinttal kell megemelni, a jelenlegi információk alapján. Amennyiben a munkanélküliek száma 2020. szeptember 30-ig ugrásszerűen emelkedik, további költségvetési forrás biztosítása szükséges.

Forrás: kecskemet.hu

Kapcsolódó képek