menu

  • 2021.01.27.

Különleges nyereményjátékot indított a Kecskeméti Nemzeti Színház!

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata a korlátozásokhoz igazodva is lendületesen dolgozik. Jelenleg a negyedik olyan előadás készül, melyet az újranyitást követően újdonságként láthatnak a nézők.

Boldogok vagyunk, hogy dolgozhatunk és készülhetünk a közönség visszatérésére, mert bár a színpadon folyik a munka, nézőink jelenléte, nevetése, lelkesítő tapsa nélkül a mi hivatásunk sokkal nehezebb.  A hozzánk eljuttatott megkeresésekből tudjuk, hogy mi is hiányzunk Önöknek, ezért olyan aktivitást kerestünk, melynek során kapcsolatot teremthetünk egymással, kivételesen nem online felületen – mondta el Cseke Péter igazgató.

 A színház különleges nyereményjátékkal készült. A jegypénztárnál egy kék színű postaládát helyeztek el, melybe a közönség üzenetei mellett tippeket várnak, vajon mikor lesz újra előadás a Kecskeméti Nemzeti nagyszínpadán. Leveleiket 2021. február 28-ig postai úton vagy személyesen is eljuttathatják a színházba.

A szervezők kérik, hogy a játékkal kapcsolatos további információért látogassanak el a színház online felületeire, melyek a www.kecskemetinemzeti.hu és a facebook.com/kecskemétinemzeti.

 

Játékszabályzat

Tippelje meg, mikor lesz az első nagyszínházi előadás a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, az újranyitást követően. Küldje el tippjét elérhetőségeivel 2021. február 28-ig postán (6000 Kecskemét, Katona József tér 5. „KÉK POSTALÁDA”), vagy hozza el személyesen, és dobja be a jegypénztárunknál elhelyezett postaládába!

A fenti felhívás szerinti Nyereményjátékban résztvevő játékosok részvételükkel kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket.

A Nyereményjáték szervezője: a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (Székhely: 6000 Kecskemét, Katona József tér 5., Nyilvántartási szám: 336202; Adószám: 15336206-2-03, továbbiakban: a „Színház”)

Nyertes: Az a személy, aki a Színházhoz postán vagy személyesen eljuttatott tippjében pontosan megtippeli, hogy mely napon és hány órakor lesz az első nagyszínházi előadás* az újranyitást követően. Amennyiben egy játékos sem találja el a megfelelő időpontot, az időponthoz legközelebbi tippet veszi a Színház figyelembe. Ha két vagy több játékos eltalálja az időpontot, mindegyik helyesen tippelő személyt jutalmazza a Színház.

Nyeremény: a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház által összeállított ajándékcsomag.

A Nyereményjáték időtartama: 2021. január 28. – 2021. február 28.
– Ha a Nyertes tippje postán 2021. március 15. után érkezik meg a Színházhoz, a Színház a Nyeremény átadását a 2021. február 28.-ig történő feladást igazoló postai feladóvevény bemutatásának feltételéhez kötheti.
– Ha kormányzati vagy önkormányzati szinten 2021. február 28. előtt döntés születik a színházak újranyitásáról, a Színház a tippek beküldési határidejét korábbra hozhatja.

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

*Az első előadás időpontja a Színház vezetősége számára a Nyereményjáték meghirdetésekor ismeretlen. A műsor kialakítására akkor kerül sor, ha Magyarország Kormánya kihirdeti a kulturális szféra újraindításának

– A Nyereményjátékban minden nagykorú természetes személy részt vehet. Kiskorú személy is részt vehet a Nyereményjátékban, feltéve, hogy tippjéhez mellékelik a kiskorú szülőjének hozzájáruló nyilatkozát, (amelyben a szülő nevét és elérhetőségét megjelölve, aláírt nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke részt vegyen a Nyereményjátékban).
– Egy személy egy tippet küldhet be. Amennyiben egy személy több tippet ad meg, őt a Színház kizárja a játékból.
– A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Színházzal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és hozzátartozóik.
– A játékosok a tippjüket írásban, papíralapon kell eljuttassák a Színházhoz, és azon a tippelt dátumon és időponton kívül fel kell tüntessék nevüket, és legalább egy elérhetőségüket (telefonszám, e-mail cím vagy – ha a játékosnak nincs e-mail címe – postacím). Ha a játékos nem adja meg nevét és elérhetőséget a tippjén, a Színház nem tudja érvényesnek tekinteni a tippjét.

Nyertes értesítése: A Színház az első előadás időpontjának kitűzését követően a Nyertest az általa megadott elérhetőségen keresztül értesíti, és egyezteti vele a Nyeremény átadásának helyszínét és időpontját. Ha a Nyertes a megadott elérhetőségén nem érhető utol, vagy a Nyereményt az első előadás dátumától számított 2 hónapon belül nem veszi át, úgy kell tekinteni, hogy a Nyertes a Nyereményről lemondott. A Nyeremény átadásakor a Színház kérése esetén a Nyertes személyazonosságát és a Nyeremény átvételét aláírásával (kiskorú Nyertes esetén a szülő együttes aláírásával) igazolja. A Nyertes a Nyereményt az átvétellel elfogadja.

Adatkezelési hozzájárulás: A tipp megküldésével és az elérhetőségek megadásával a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a megküldött adatokat (név, elérhetőségek, a Nyereményjátékban való részvétel ténye) saját, zárt rendszerében 5 évig tárolja, és a megadott elérhetőségeken keresztül jegyértékesítési vagy promóciós céllal a játékost megkeresse, hírlevelet küldjön a játékos részére, továbbá a játékost Nyertessége esetén a fentiek szerint értesítse. A Színház az elektronikus hírlevél szolgáltatást a kecskemétinemzeti.hu honlap üzemeltetőjének infrastruktúrájának felhasználásával, a Theater Art Fotó Kft. adatfeldolgozókénti közreműködésével nyújtja. Az adatok helyesbítését, az adatbázisból való törlést a játékos bármikor kérheti a titkarsag@kecskemetinemzeti.hu e-mail-címen keresztül.

Kapcsolódó képek