menu

  • 2021.05.03.

Komplex rendszer segíti a természettudományos ismeretek megszerzését az óvodától az egyetemig

Befejeződött Kecskeméten „A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától-egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen” című,

EFOP-3.4.4.-16-2017-00018 azonosító számú projekt megvalósítása, amelyet az egyetem konzorciumban valósított meg. A hazai és európai uniós költségvetésből 100 százalékban finanszírozott projekt vissza nem térítendő támogatási összege 359.67 millió forint.

Az egyetem konzorciumi partnerei voltak a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány és az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség. A Neumann János Egyetem 315.72 millió forint, a MATEGYE 20.27 millió forint, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség 23.67 millió forint támogatást nyert. A projekt keretében a partnerek egységesítették és intézményesítették a korábban elkezdett és kialakult tevékenységeket, illetve új, innovatív megoldásokat alkalmaztak három alprojektben.

Ezek egyike a Tananyagfejlesztés és módszertani fejlesztés az MTMI képzési terület beiskolázásának elősegítése érdekében alprojekt, amelynek keretében három fő terület van: a fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelő játékos és interaktív applikációk fejlesztése a természettudományos tartalmak jobb megértése, elsajátítása valamint a környezettudatosság fejlesztése érdekében, a képzők képzése, azaz a tanárok munkájának segítése, hogy a Z-generációs diákok igényeihez tudják illeszteni az oktatást. Emellett az egyetemi oktatók módszertani tudását is meg kellett újítani. Szintén ennek az alprojektnek része volt szakmai workshopok szervezése, amelyek révén lehetőség nyílt arra, hogy az iparból érkező szakemberek megosszák tapasztalataikat az oktatókkal.

A második alprojekt a disszemináció. Mind az ipari szereplők, mind a felsőoktatás és a középszintű oktatás résztvevői is igénylik, hogy a diákokhoz jussanak el a tudomány legújabb vívmányai, a képzők innovatív eszközök és pedagógiai módszerek segítségével ismertessék meg és szerettessék meg a közép- és általános iskolás tanulókkal a természettudományos, műszaki és informatikai tárgyakat. Ezt a tevékenységet a partner vállalatokkal, együttműködő szervezetekkel és a közoktatási intézményekkel karöltve kívánják elvégezni több elérési módszerrel párhuzamosan tevékenykedve. A szakmanépszerűsítő rendezvények keretében országosan ismert külső szakembereket és egyetemi dolgozókat kértek fel előadások tartására minden karon. Emellett az öregdiákok közreműködésével rövid pályaorientációs videók segítségével is szeretnék megmutatni a mérnöki pálya szépségeit és növelni vonzerejét.

A harmadik alprojekt a pályaorientáció az MTMI területre történő beiskolázás céljából. Ennek keretében az EJMSZ a középiskolások természettudományos kompetenciáinak mérését valósította meg.

Nemumann János Egyetem

 

Kapcsolódó képek