menu

  • 2015.02.27.

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény programajánlója

Programajánló 2015. március

Polyák Ferenc (1945–2013) fafaragó, a Népművészet Mestere születésének 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés március 4-én (szerda) 16 órakor.
Program: Beszélgetés Polyák Ferencről és művészetéről
Meghívott vendégek:
dr. Füzi László – József Attila-díjas irodalomtörténész
Pintér Lajos – József Attila-díjas költő
Polyák Ferenc családjának tagjai és a barátok
Polyák Ferencről készült portréfilm vetítése
Kiállítás Polyák Ferenc és Polyák Ilona faragásaiból
Dudán közreműködik Bese Botond
A program ingyenes.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:

A varázserejű hímes tojás

himes tojas
A kiállítás a Népi Iparművészeti Gyűjtemény hímes tojás kollekciójából nyújt ízelítőt. A tojáshímzők munkáit bemutató tárlaton hazánk jeles néprajzi tájainak motívumkincseit a különböző technikákkal (karcolt, írott, viaszolt, maratott, drótozott, pingált, áttört és patkolt) díszített alkotásokon keresztül ismerhetik meg a látogatók. Látogatható március 24-től április 11-ig.

Húsvéti tojásírás
április 3-án (pénteken) 14-16 óráig és április 4-én (szombaton) 11-14 óráig.
Kérjük, legfeljebb 5 db kifújt vagy főtt tojást hozzanak magukkal. Ára: 500,- Ft/fő.

 

Mesterek és tanítványokaz alkotó népművészet múltja, jelene és jövője a Duna-Tisza közén

nigy1

A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület kiállításán a hagyományőrzés és átadás szellemében a Népművészet Mestere, a Népművészet Ifjú Mestere és a népi iparművész címmel kitüntetett alkotók és tanítványaik együtt mutatkoznak be, egyidejűleg képviselve a múltat és a jelent, mely előremutat a jövőbe.

nigy2

Látogatható 2015. március 31-ig.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

 

Polyák Ferenc fafaragó kiállítása

Polyák Ferenc (1945–2013) földműves családból származott. Gyermekkora óta foglalkozott fafaragással, először a mindennapi használati tárgyakat díszítette, később már szobrokat és domborműveket is faragott. Baltával és vésővel dolgozott, a keményebb fafajtákat kedvelte, témáit leggyakrabban a népi életből vette.

nigy3

Látogatható 2015. április 30-ig.

 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
Hagyomány és megújulás a magyar népi kézművességben

– fazekasság, hímzés, faragás, népi kismesterségek –

FARAGÁS

nigy4
A különböző szaru-, csont- és fafaragásokat zömmel pásztoremberek készítették. A kiállított tárgyakon a különféle díszítési technikák mindegyikét felfedezheti a szemlélő, a karcolást, domború faragást, a szaru- illetve fémberakásos technikát és a spanyolozást is. A geometrikus-, növényi- és virágornamentika, valamint a figurális ábrázolások egyaránt kedveltek voltak a faragásokon.

 

NÉPI KISMESTERSÉG

nigy5

A népi kismesterség nagyon sokszínű ága a népi iparművészetnek, hiszen mindaz idetartozik, ami a többi négy szakágba (fazekasság, hímzés, szövés, faragás) nem. Többnyire olyan mesterségekről van szó, amelyek a parasztság speciális tárgyi igényeit szolgálták ki. A házilag nem előállítható tárgyak létrehozásához tanult mester-emberekre volt szükség.
A teljesség igénye nélkül ide tartoznak a ruházkodást szolgáló iparágak képviselői, a fémmel dolgozó mesterek, a bőrművesek, a különféle szálas anyagokat – vessző, csuhé, gyékény, szalma – felhasználó alkotók, és egyéb további szakmák képviselői is.

HÍMZÉS

nigy6

A népi hímzés új formában, új felhasználásokban jelenik meg mai életünkben. Végleg kilépve a paraszti közösség határai közül, társadalmunk valamennyi rétegének szükségletévé, otthonának, környezetének díszévé vált. Így lett a régi ruhadarabok díszéből városi, falusi otthonok díszes függönye, falvédője, terítője, díszpárnája.
Megújult külsővel és tartalommal várja a látogatókat az állandó kiállítás hímzés terme. Népviseletbe öltöztetett babák és további néprajzi tájegységek hímzései gazdagítják a tárlatot, hiánypótló leírások és térképek segítik a tájékozódást.

FAZEKASSÁG

nigy7

A közel kétszáz alkotás bemutatása nem a földrajzi tagolódás szerint történik, hanem a használat helye és az egyes tárgyak funkciója szerint. Bepillanthatunk többek között a tisztaszobák, a konyhák, a kamrák világába, de láthatunk példákat a fazekas munkák használatára a lakodalom, a vallásos élet vagy a gyerekjátékok területén is.

 

KAMARA KIÁLLÍTÁS

• Kalotaszeg
Zana Dezső (1920-1986), Kecskeméthez erősen kötődő pedagógus, művész, aki lelkes gyűjtője volt a népi hagyományoknak, jelentős gyűjteményt hagyott a városra. A Zana-gyűjtemény legszebb, legértékesebb darabjaiból összeállított kiállítás megtekintésével a hagyományos kalotaszegi lakás- és öltözködés-kultúra egy fontos, hiteles szegmensével ismerkedhetünk meg.

 

kalotaszeg

A DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖRBEN hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi iparművész, a Népművészet Mestere és Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.

 

BELÉPŐDÍJ: 600,- Ft, Kecskemét Kártyával 480,- Ft, kedvezményes: 300,- Ft.
TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.

 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Kapcsolódó képek