menu

  • 2015.07.02.

Kecskeméten a kutatás-fejlesztésé a jövő

Kecskemét a kutatás-fejlesztésben látja a jövőt.

Ezért a Kecskeméti Főiskola vezetésével a gazdaság szereplői és az önkormányzat közös programot indított. A projektben a konzorciumvezető Kecskeméti Főiskola és konzorciumi partnerei, az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata azt tűzték ki célul, hogy – a gazdasági szereplők bevonásával – a kutatás-fejlesztés egyik magyarországi központjává teszik Kecskemétet.

„A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán” – ez a címe annak az új típusú együttműködési modellnek, melyben olyan programokat indítanak el, amelyekkel megalapozhatják a térség gazdasági fejlődését a következő 5-7 évre. Az uniós projekt nyitórendezvényét kedden délután tartották a Kecskeméti Főiskolán. A programban Dr. Ailer Piroska, a főiskola rektora köszöntötte a résztvevőket, majd előadást tartott Gaál József, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Dr. Lukács Pál projektvezető, valamint Botos Krisztina, az Alföldi Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft, és Burits Pál, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány képviseletében.

Mint az előadások során elhangzott, a Kecskeméti Főiskola konzorciumi vezető irányítása mellett az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft-ből., a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványból és Kecskemét Megyei Jogú Városból álló konzorcium a következő célt tűzte ki:

– A vállalkozásokkal együttműködve úgy újítják meg a főiskola képzési és kutatási portfólióját, hogy azzal a modernkori kutatás-fejlesztés egyik magyarországi központjává teszik Kecskemétet.

– A jövőben a kecskeméti Kiemelt Járműipari Térségben egyre több olyan projekt fog indulni, amelyek közvetlen hatással lesznek a felsőfokú oktatás és képzés kutatás-fejlesztési irányú fejlesztésére, amelyekben mind több közös kutatás kap helyet, és erősíti a város, mint gazdasági szereplő hazai- és nemzetközi kapcsolatait.

– A főiskola jövőképének része, hogy a térséget meghatározó iparágakban (jármű, gépipar, automatizálás, kertészet és élelmiszer feldolgozás) biztosítsa azokat a szakembereket és kutatókat akikre a vállalkozásoknak hosszútávon szüksége van. Így a főiskola a projekt keretei közt a gazdasági szereplők igényeihez igazítja oktatási, képzési portfólióját, szolgáltatásait.

– Három, a kecskeméti térségre jellemző kutatási irányban fognak a projekt keretében olyan programokat megvalósítani, melyekkel lehetővé válik az egész régió gazdasági együttműködésének fejlesztése, és a következő 5-7 évre történő stabil fejlődési pályára állítása.

A kutatási területek:

– Jármű- és gépipari anyagok és technológiák kutatása, fejlesztése

– Ipari automatizálás, méréstechnika és optimalizálás

– Élelmiszer-előállítás, kertészet, élelmiszer-feldolgozás

A projektek sikerét az az újfajta együttműködési modell garantálja. Ebben az új modellben a Kecskeméti Főiskola innovációs- és tudás bázisához a térség iparvállalatai a tapasztalataikkal és konkrét erőforrásokkal csatlakoznak. A projekttel ezt az újfajta együttműködést tervezik meg és építik fel még ebben az évben.

A projekt az együttműködés terén az alábbi, konkrét célokat tűzte ki:

• A Kecskeméti Főiskola és vállalati partnereinek kutatási és kutatáshasznosítási együttműködéseinek stratégiai megalapozása.

• A Kecskeméti Főiskola helyi gazdaság követelmények szempontjából fontos oktatási és kutatási kompetenciáinak és szolgáltatásainak fejlesztése

• Kiemelt kutatási területeken végzett K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának előkészítése, tudás-transzfer szolgáltatások volumenének növelése

• A kecskeméti térség gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt kutatási területek projektjeinek előkészítése, amelyek Kecskemét gazdasága szempontjából lényeges, hasznosított eredményeket hoznak.

• Az oktatói-kutatói és hallgatói állomány tudásmenedzsment szolgáltatásokba való bevonása.

A program részeként létrehozzák a térség átfogó gazdaságfejlesztési elképzelés rendszerét, az erre illeszkedő kutatás-fejlesztési szolgáltatás kínálat, illetve a térség gazdasági életét jelentősen befolyásolni képes vezér projektek köre, amelyek nem csak a konzorcium tagjainak adnak a következő 3-5 évre kitörési lehetőségeket a Széchenyi2020 fejlesztési programrendszer keretei között.

A ”Tudás-Park” – A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával – felhívás keretén belül a TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0011 azonosítójú projekt az EU – Európai Szociális Alap 569.389.179 Ft támogatásából valósul meg.

 

keol.hu

Kapcsolódó képek