menu

  • 2015.07.06.

Diplomaátadó a Kecskeméti Főiskolán

A Kecskeméti Főiskolán szombaton 292-en vehették át diplomájukat, illetve a felsőoktatási szakképzés elvégzését igazoló oklevelüket.

Idén -hagyományteremtő szándékkal – a végzősök talárban vették át a diplomájukat. Kecskemét városvezetését Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere képviselte.

Az elnökség tagjai voltak: Dr. Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola rektora, Hegmanné Nemes Sára, a Kecskeméti Főiskola kancellárja, Prof. Dr. Ferencz Árpád, a Kertészeti Főiskolai Kar dékánja, Dr. Kovács Lóránt, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar dékánja, Dr. Steklács János, a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja és Muhi Dávid, a Kecskeméti Főiskola Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

A diplomaátadón jelen volt Dr. Rostoványi Zsolt, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, Dr. Szigeti László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala főjegyzője, Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Varga László, a Pallas Athéné Domus Menthis Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bíró Attila, a Knorr-Bremse vezérigazgatója, és Tibori-Pál Levente, az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Kft. igazgatója.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a világhálón üzent az új diplomásoknak. A következőket írta: “A mai nap a múlt és a jövő határát jelenti. Kecskemét az a város, amelyik ismeri a múltját, ápolja a hagyományait, de mindig a jövőbe néz. Azt nézi, hogyan lehetne jobb, szebb és gazdagabb. A város polgármestereként tehát ma én is arra buzdítalak Benneteket, hogy a mai naptól kezdve a jövőbe tekintsetek, a jövőtökkel foglalkozzatok. Ez a jövő pedig itt, Kecskeméten vár rátok. Számolhattok velünk.”

Dr. Ailer Piroska rektor ünnepi beszédét követően Kugyelka Orsolya óvodapedagógus fuvolaszáma következett, majd megkezdődött a diplomaátadás. A GAMF Karon az ünnepségen 38 gépészmérnök, 3 anyagmérnök, 10 műszaki menedzser, 24 mérnökinformatikus, illetve műszaki informatikus és mérnöktanár kapta meg BSc diplomáját, szakképzettséget szereztek rendszergazda és gépipari mérnökasszisztens szakokon 25-en, 38-an pedig a szakirányú továbbképzésben végeztek.

A Kertészeti Főiskolai Karról 1 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, 4 környezetgazdálkodási agrármérnök és1 kertészmérnök vehette át BSc diplomáját. A kertészmérnök mesterképzésben 7-en végeztek, szőlőtermesztő és borász szakmérnök diplomát egy fő kapott. Kertészmérnök asszisztens szakképzettséget pedig 4-en szereztek.

A Tanítóképző Főiskolai Karon 20 tanító és 31 óvodapedagógus vehette át diplomáját. Csecsemő és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben 22-en végeztek, 64-en pedig a pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésben vettek részt.

Ezt követően Hegmanné Nemes Sára kancellár köszöntötte a friss diplomásokat, majd hallgatói elismerések átadásával folytatódott az ünnepség. A GAMF Karon kiváló tanulmányi eredményéért a Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány 10 ezer forintos jutalmát kapta Czuprák Zsolt mérnökinformatikus, Csertő Norbert mérnökinformatikus, Nádor Csaba Dániel mérnökinformatikus, Szeleczkei Edit műszaki menedzser és Török Viktor rendszergazda mérnökinformatikus asszisztens.

Dékáni dicséretet kapott PLC versenyen szereplésért Gulyás József mérnökinformatikus hallgató, Kőházi Árpád mérnökinformatikus hallgató, Molnár Bálint gépészmérnök hallgató, Péter Ádám gépészmérnök hallgató és Sarusi István Dániel gépészmérnök hallgató.

Díszoklevelet kapott a nagyszombati TDK-n szereplésért Diósy Miklós járműmérnök hallgató, Imre Roland műszaki ügyintéző, Kun Krisztián műszaki ügyintéző, Maróti Jozefina járműmérnök hallgató, Miskolczi István gépészmérnök, Oskolás Flóra műszaki ügyintéző, Sándor Roland gépészmérnök és Vaczkó Dániel gépészmérnök.

A KFK dékáni dicséretét kapták meg – a Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány 10 ezer forintos jutalmával – kiváló tanulmányi eredményük alapján: Balog Bernadett gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Péter Nikoletta felsőfokú kertészmérnök-asszisztens és Varga Árpádné okleveles kertészmérnök.

A TFK dékáni dicséretét kapták meg – a Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány 10 ezer forintos jutalmával – Feleki Mirkó tanító az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményéért, Forrás Brigitta tanító az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményéért, Károlyi Anett tanító az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményéért, illetve a főiskolai csapatban az elsősegélynyújtó versenyen elért megyei I. és országos V. helyezéséért, Kovács Dorottya tanító kiemelkedő és folyamatos képzőművészeti tevékenységéért, közösségi aktivitásáért, illetve következetes vita és párbeszéd kultúrájáért, Orovecz Csaba óvodapedagógus kiemelkedő szervezői tevékenységéért, a diáksportban végzett munkájáért, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságon súlyemelésben elért 3. helyezéséért.

A Rózsa Borka óvónő emlékére létrehozott alapítvány kuratóriuma minden tanévben versenyt hirdet, amelyre a végzős óvópedagógia szakos hallgatókat várnak. Idén a kart Oravecz Csaba képviselte, szerepléséért az alapítvány emléklapját és jutalomkönyvét kapta. Pataki Evelin óvodapedagógus kiemelkedő népművészeti tevékenységéért főiskolánkon és országszerte.

Tarjáni Dorina óvodapedagógus az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményéért.

A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány ösztöndíját a záróvizsgán legjobb eredményt elért hallgatók kapják meg. Idén Fazekas Emese TFK, Imre Márk GAMFK, Kisléghy Barbara TFK, Merschdorf Csaba GAMFK, és Mucsi Ilona KFK kapták.

Az FHÖK jutalmát kiemelkedő közösségi munkájáért az elismerést Gáspár Alíz óvodapedagógus, a Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói Képviselet elnöke vehette át.

Hallgatói búcsúbeszédet Misinkó Tímea óvodapedagógus mondott az ünnepégen. Török Vivien óvodapedagógus énekét követően állami és főiskolai kitüntetések, címzetesi és díszpolgári címek, dolgozói elismerések átadása következett.

Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott dr. Bárdos Józsefnek a magyar nyelv és irodalom, az irodalomelmélet területén a felsőoktatásban végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján és oktatói-kutatói munkássága elismeréseként.

Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott dr. Kovács Andrásnak a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán, illetve annak jogelőd intézményében a zöldségtermesztési kutatási területen végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján és oktatói-kutatói munkássága elismeréseként.

Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Laczkóné Pálfi Alojziának a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán az ének-zene szakterületen, az óvodai és iskolai zenei nevelés módszertani fejlesztésében végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján, oktatói-kutatói munkássága elismeréseként.

Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Oroszné Tornyai Lillának a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán a zenepedagógia, a zenei nevelés területén végzett több évtizedes kimagasló szakmai teljesítménye alapján, oktatói-kutatói munkássága elismeréseként.

A GAMF Kar felterjesztése alapján a Kecskeméti Főiskola szenátusa tiszteletbeli főiskolai tanár címet adományozott Kovach Antonnak.

A Tanítóképző Főiskolai Kar előterjesztése alapján a Kecskeméti Főiskola Szenátusa tiszteletbeli főiskolai tanár címet adományozott Szappanos Istvánnak.

A GAMF Kar felterjesztése alapján a Kecskeméti Főiskola szenátusa címzetes főiskolai tanári címet adományozott Faragó Jánosnak.

A GAMF Kar felterjesztése alapján a Kecskeméti Főiskola szenátusa címzetes főiskolai tanári címet adományozott Lantos Gábornak.

A GAMF Kar felterjesztése alapján a Kecskeméti Főiskola szenátusa címzetes főiskolai tanári címet adományozott Polyák Albertnek.

Rektori dicséretben részesült Ádám Ferencné, a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánhelyettese, oktatói feladatainak magas szintű, példamutató végzéséért, a hallgatói tehetséggondozás terültén végzett lelkiismeretes munkájáért.

Rektori dicséretben részesült Baranyi Zoltánné, a Kertészeti Főiskolai Kar ügyintézője, 30 évnyi lelkiismeretes és problémamegoldó munkájáért.

Rektori dicséretben részesült dr. Csík Norbert főiskolai docens a hallgatói tehetséggondozás terén végzett odaadó munkájáért.

Rektori dicséretben részesült dr. Felföldi-Szűcs Nóra tudományos munkatárs,

a gazdálkodási és menedzsment alapszak szakindítási kérelem elkészítéséért, a logisztikai mérnök alapszak készülő beadványában való hatékony közreműködéséért.

Rektori dicséretben részesült Finta Imre a Kertészeti Főiskolai Kar technikusa megbízható és kiváló munkájáért, az oktatók hatékony segítéséért a gyakorlatokban, a kutatásokban, valamint a kar árbevétel termelő tevékenységében való aktív részvételéért.

Rektori dicséretben részesült Göcs László mérnöktanár a főiskolai és kari bizottságokban végzett lelkiismeretes és odaadó munkájáért.

A Kertészeti Főiskolai Kar díszpolgára lett Gyenes István.

Dékáni dicséretet kapott Fejes István főmérnök, és Molnár Józsefné ügyintéző.

A GAMF Kar Kari Tanácsa a GAMF Karért emlékérmet adományozta dr. Kovács Tamásnak, a szoftverfejlesztési tanszéki csoport vezetőjének.

A GAMF Kar Kari Tanácsa a GAMF Karért emlékérmet adományozta Nagyné Pintér Zsuzsanna műszaki tanárnak.

A GAMF Kar Kari Tanácsa a GAMF Karért oklevelet adományozott dr. Fábián Csabának az alkalmazott informatikai tudományos műhely vezetőjének.

 

keol.hu

Kapcsolódó képek