menu

  • 2015.09.11.

Leendő klímaszakembereket toboroznak négy régióban

Az ország négy régiójában – a Nyugat-dunántúli, az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régió három-három megyéjében, valamint a Közép-magyar­­országi régió nyugati felében – már zajlik a leendő klímareferens szakemberek toborzása.

A DIPOL Csoport ugyanis az ország e területein októbertől összesen 300, helyi klímaadaptációval foglalkozó szakem­bert képez ki Izland, Liechtenstein és Norvégia mintegy 670 ezer eurós pályázati támo­ga­­tásá­val. A nemzeti klímaadaptációs szakértői hálózat célja segítséget nyújtani az önkormány­zatok, a járási és megyei hivatalok, valamint a különböző intézmények szá­má­ra ahhoz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos teendőket hatékonyan és eredmé­nyesen integrálják a fejlesztési terveikbe.

A klímaváltozás kapcsán egyre égetőbbek a feladatok országszerte, hiszen az elmúlt időszak szélsőséges időjárása is megmutatta, hogy hazánk a többi európai országhoz képest érzékenyebb a klímaváltozásra. Ráadásul a feladat fontosságát mi sem jelzi jobban, mint hogy hamarosan elérhetővé válnak a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési időszak klímapolitikai célú pályázati forrásai. A környezeti és energiahatékonysági operatív program 1116,9 milliárd forintos keretének több mint a feléből kimondottan a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást, valamint az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások felhasználását célzó projekteket támogatnak majd, e források tehát számottevő fejlesztésekre adnak lehetőséget nem csak a környezet­tudatosság és a környezeti fenntarthatóság, de az energiahatékonyság terén is.

Éppen ezért elengedhetetlen, hogy országszerte legyenek olyan jól felkészült szakemberek, akik képesek lesznek e forrásokra jó fejlesztési terveket lefektetni, ígéretes projekteket generálni, színvonalas pályázatokat írni, és e forrásokat felhasználva sikeres projekteket megvalósítani – az adott település vagy megye valamennyi lakója javára.

Mindezeket felismerve a DIPOL Csoport az EGT Alap pályázati támogatásával egy olyan ingyenes és komplex képzési programot valósít meg 2015 októbere és 2016 márciusa között az ország négy régiójában – Észak-Magyarországon, a Nyugat-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, valamint a Közép-magyar­­­országi régió nyugati felében –, amely a résztvevők számára nem csupán a klíma­változáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudást, de az eredményes tervező munkához szükséges pénzügyi, jogi, pályázati és szakpolitikai eszközökkel kapcsolatos ismereteket is biztosítja majd. A képzést sikeresen teljesítő regionális klímareferens szakemberek szűkebb-tágabb környezetükben kezdeményezik a klímapolitikai célok megvalósítását szolgáló, sikeres és fenn­tartható projekteket és hozzájárulnak azok sikeres megvalósításához.

A program indításaként a DIPOL Csoport szeptember első napjaiban levélben kereste, illetve keresi meg az érintett települési és a megyei önkormányzatokat, a járási hivatalokat és az oktatási intézmények és helyi vállalatok vezetőit, felajánlva az ingyenes képzés lehetőségét e hivatalok és cégek munkatársai számára. A regionális klímareferens szakemberek képzése októberben indul mind a négy régióban, és a résztvevők a tervek szerint a jövő év tavaszán vehetik át a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványokat.

A programról bővebb felvilágosítás nyújt a www.klimatudatos.hu honlap.

A DIPOL Csoportról további információ a http://www.dipolcsoport.org/ oldalon található.

Kapcsolódó képek