menu

  • 2016.04.08.

Munkát teremtek!

Ha nincs munkahely, teremtek (2015-3-HU02-KA105-001292)- elnevezéssel elindult az Erasmus+ ifjúsági cserés projekt Kecskeméten április 3-tól, 3 ország részvételével.

A programon lengyel, román, magyar, elsősorban hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalokból álló csoport 27 fővel, 9 napos intenzív foglalkozáson vesznek részt, ahol kellő információt kapnak a szociális szövetkezetek létrehozásáról, működéséről és az Erasmus+ program adta lehetőségeiről.

A pályázati program Európai Uniós támogatásból valósul meg, lebonyolító szervezet a „Jövőnkért” Szociális Szövetkezet.

munkat-teremtek

A facilitátor segítségével a csere idején a nem-formális pedagógiai módszerek széles tárházát alkalmaztuk. A tréningeken aktívan vesznek részt a fiatalok, a csere idején nagy hangsúlyt helyezünk a témával kapcsolatos ismeretek minél mélyebb elsajátítására, az idegen nyelvi kompetenciák fejlődésére, a résztvevők kapcsolatépítésére, valamint a biztonságra.

A projekt megvalósítása során ezen túlmenően fontosnak tartjuk a téma minél szélesebb körű nyilvánosságának biztosítását, disszeminációját, illetve a multiplikálási lehetőségét.

Mindenki sokat tanul, hiszen nem csak a facilitátor adott át új ismereteket, hanem egymással is tapasztalatot cseréltek.

 
“Jövőnkért” Szociális Szövetkezet

Kapcsolódó képek