menu

  • 2016.07.21.

FELHÍVÁS – A növényi károsítók – különösen a parlagfű – elleni védekezésre

Dr. Határ Mária jegyző felkéri valamennyi földhasználót, hogy mind a kül-, mind a belterületi ingatlanokon rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók ellen.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a termelő, illetve a földhasználó (pl. tulajdonos, termelő, bérlő, haszonélvező) köteles a növényi károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.

Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A települési önkormányzat jegyzője – belterületen – közérdekű védekezést rendel el azon földhasználóval szemben, aki parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés elrendeléséről külterületen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya gondoskodik.

A közérdekű védekezéssel egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a védekezési kötelezettségüket elmulasztókkal szemben, melynek mértéke 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.

A hatóság a parlagfű elleni védekezési kötelezettség teljesítésére nem hívja fel a földhasználót, a jogsértés megállapításához, a közérdekű védekezés elrendeléséhez elegendő a kötelezettség elmulasztásának június 30. napja után történő észlelése.

parlagfu

-Ezúton is felkérem valamennyi földhasználót, hogy mind a kül-, mind a belterületi ingatlanokon rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók – különösen a parlagfű – ellen, tartsák földterületeiket a vegetációs időszak végéig, folyamatosan gyommentes állapotban. -Dr. Határ Mária, jegyző

A bejelentéseket az alábbi telefonszámokon lehet megtenni

Belterületi magántulajdonú ingatlanok esetében:
– 76/ 512-268 vagy alt.igazgatas@kecskemet.hu (KMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály)

Közterületek esetében:
– 76/ 503-220 (Kecskeméti Városrendészet), vagy
– 76/ 501-910 (Kecskeméti Városgazdasági Kft.)

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében:
– 76/ 487-522 (KIK-FOR Kft.), vagy
– 76/ 513-513 2197-es mellék (KMJV Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Vagyongazdálkodási Csoport)

Külterületi ingatlanok esetében:
– 76/ 502-450, 76/ 795-680 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály) vagy
– 76/ 481-045 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalai Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály)
Hivatali ZÖLD SZÁM, mely ingyenesen hívható: 06 80/ 203-737 állandóan elérhető üzenetrögzítő

 

kecskemet.hu