menu

  • 2016.09.06.

Megkezdődött a tanév a Pallas Athéné Egyetemen

„Szeretned kell azt, amit csinálsz, s akkor a legdurvább munka is alkotássá válik.” – idézet Gorkij sorait Gaál József alpolgármester a Pallas Athéné Egyetem kecskeméti tanévnyitóján.

A mostani elsőévesek az elsők, akik a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összevonásával létrehozott intézmény kecskeméti karain kezdhetik meg tanulmányaikat a 2016-17-es tanévben, összesen 972-en.

Ailer Piroska, az egyetem ideiglenes intézményvezetője köszöntőjében méltatta az egyetem létrejöttének jelentőségét, és ellátta útravalóval ez elsőéves hallgatókat. Elmondta, nappali és levelező képzésben az egyetem szakjaira az idei évben közel ezerháromszázan iratkoztak be.

– Az előkészítő munkákat követően 2016. július 1-jétől egy alkalmazott tudományok egyetemével, és két új egyetemi várossal büszkélkedhetünk. Az intézmény új célokat tűzött ki maga elé, de egyben tovább viszi a főiskolák hagyományos értékeit is. Olyan intézményhez csatlakoztak, ahol a képzés középpontjában a gyakorlatban is hasznosítható alkotó és problémamegoldó képesség fejlesztése áll. Olyan intézményhez csatlakoztak, melynek küldetése a két város, Kecskemét és Szolnok, a régiók, és ezeken keresztül az ország gazdasága, ipara, mezőgazdasága és oktatási intézményei szakember utánpótlásának segítése, és amely ennek a feladatának magas szinten tesz eleget. Ezt az itt végzettek, és partnereink visszajelzései illetve szakmai sikerei támasztják alá. Olyan intézményhez csatlakoztak, melynek polgárai sokat tesznek azért, hogy önök olyan tudással, tapasztalatokkal és készségekkel gazdagodjanak, amit a munkaerőpiac fenntartások nélkül nagyra értékel.”

Dr. Ailer Piroska egy korabeli dokumentum alapján felidézte Rhorer László egykori dékán szavait, melyekkel 1934-ben köszöntött ez elsőéves hallgatókat:

“Az elsőévesekhez fordulok most, akik a középiskolából jőve talán meglepetéssel fogják látni a különbséget az oktatás menetében a két intézmény között. A középiskolában a deák rendszerint állandó ellenőrzés alatt áll, egyik napról a másikra kapja a leckét és számol be tudásáról. Ezzel szemben az egyetem a hallgató belátására és szorgalmára bízza, hogyan osztja be tanulmányait, s csak a szigorlatokon kéri számon: vajon birtokában van-e a szükséges ismereteknek. Ennek a lazább ellenőrzésnek megvan a maga helyes oka: az egyetemen lesz a deákból felnőtt férfi, illetve nő, innen lép ki az életbe, tehát szükséges, hogy hozzászokjék az önállósághoz, hozzászokjék ahhoz, hogy kötelességét akkor is teljesítse, mikor nem áll a háta mögött ellenőrző tanár.”

A Pallas Athéné Egyetem ideiglenes intézményvezetője jó tanácsokkal is ellátta a hallgatókat az egyetemi évekre:

– Hallgatói idejüket töltsék hasznosan és tartalmasan.
– A kötelező teendők és tanulnivalók mellett keressék aktívan azokat a lehetőségeket, amelyekben kibontakoztathatják magukat: szakirányok, szabadon választható tantárgyak, tudományos és művészeti műhelyek, közösségi munka, szakkollégium, részvétel a rendkívül sikeres járműépítési csapatok életében.
– Tájékozódjanak az ösztöndíjakról, a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségeiről, a vállalati gyakornoki pozíciókról
– Már az első hetektől keressék azt a területet, ahol a legjobban meg tudják valósítani terveiket, ambícióikat, álmaikat.

Dr. Ailer Piroska Szent Györgyi Albert szavaival zárta beszédét, majd megnyitotta a 2016-17-es tanévet.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Az ünnepélyes eskütétel következett, melynek szövegét Éles Anna Viktória, első éves műszaki menedzser szakos hallgató olvasta fel. Ezzel az egyetemi polgárok sorába léptek a hallgatók. Ezt követően Dr. Ailer Piroska kézfogással fogadta hallgatóvá elsőként Éles Anna Viktóriát, majd a többi hallgatót.

Gaál József alpolgármester a városvezetés részéről köszöntötte az ország különböző településeiről érkező hallgatókat.

„Sem magasság sem mélység nem rettent!”

Gaál József Kecskemét jelmondatára fűzte fel gondolatait:

– Ne felejtsék ezt el, amikor nagyon szép élmények, vidám napok, és nehézségek is minden bizonnyal bekövetkeznek majd. Adjon erőt önöknek az, hogy Kecskemét azért lett ilyen virágzó város, mert mindig ennek a jelmondatnak, szellemiségnek a jegyében éltek és dolgoztak polgárai. Azért Kecskemét ma Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, mert ennek a gondolatnak a jegyében dolgozunk, fejlesztünk, és nagyon erős összefogás van a városban az önkormányzat, az egyetem, az iskolák, intézmények és a vállalkozások részéről.”

Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a város vezetése mindig, és a jövőben is különös figyelmet fordít a fiatalokra, az egyetemi hallgatókra, és a már folyamatban lévő és tervezett fejlesztések nagy része arra irányul, hogy amikor a hallgatók végeznek, friss diplomájukkal a kezükben, akkor itt a városban, a város térségében találjanak olyan munkahelyet, amely megfelelő kreatív, alkotó munkahely lesz, ami olyan jövedelemmel tudja ellátni őket, amely a megélhetésüket, biztosítja, és alapot ad arra, hogy letelepedjenek, családot alapítsanak, és a jövőben Kecskemét polgáraiként gyermekeikkel együtt itt építsék jövőjüket.

Nagyon nagy figyelmet fordít a városvezetés arra is – mondta Gaál József, hogy ne csak a tanulás és a munka legyen jó Kecskeméten, hanem a szabadidő eltöltése is. Ennek érdekében is több fejlesztés indul a városban.

A Rudolf laktanya a tervek szerint egy 10 hektáros területen ifjúsági, szórakozás, kultúra, sport, szabadidő eltöltésére ad majd lehetőséget. A terület közvetlen szomszédságában van annak a területnek, ahol a tervek szerint az új campus fog majd felépülni. Ez együtt Magyarország egyik legatraktívabb egyetemi központjává tudja tenni Kecskemétet.

Hogy az egyetem nem csak tanulni lehet majd, hanem a kultúra mindenféle szeletét kóstolgatni, bizonyítást nyert az évnyitó végén. Az egyetem néptáncegyüttesének vezetői, Molnár Sára és Szárszó Bence kalotaszegi táncokat mutattak be.

 

hiros.hu

Kapcsolódó képek