menu

  • 2016.11.07.

A SOSZ-ról

Az 1989-ben alapított Szövetség, működésének közel három évtizedes hagyományait megőrizve, az elmúlt fél évben megújult.

Legfontosabb céljuk, hogy a SOSZ erős szakmai érdekképviselete legyen a sportegyesületeknek és sportszervezeteknek, hogy 2017-ben útjára indítsák egy a kis- és közepes egyesületek támogatását szolgáló programjukat, valamint, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a “szolgáltató SOSZ” működését. Ezeken a jogi, pénzügyi-gazdálkodási, pályázati és sportszakmai szolgáltatásokon keresztül szeretnének segíteni és támogatni tagszervezeteik mindennapi tevékenységet.

A SOSZ-nak jelenleg már több mint százhetven sportszervezet a tagja.

A Szövetség célja és feladata:
• a tagoknak olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek segítik a Szövetség tagjainak működését.
• a tagok közös érdekeinek képviselete az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), mint köztestület, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), valamint a sporttörvény szerinti országos sportági szakszövetség, a sportszövetségek és egyéb társadalmi szervezetek előtt.
• a tagszervezeti vezetők, edzők, versenyzők érdekvédelmének segítése,
• az egészséges életmód és a sport népszerűsítése, a tagok alapszabályaiban, illetve alapító okirataiban megfogalmazott célok elérésének segítése,
• ajánlásokat tesz a sportegyesületek és sportszervezetek jogállásával, feladatainak teljesítésével, finanszírozási rendszerének kialakításával kapcsolatos szabályozási kérdésekben,
• hosszú, közép- és rövid távú szakmai koncepciók kidolgozása a sportegyesületek és sportszervezetek fejlődési lehetőségeinek érdekében,
• ajánlások kidolgozása a sportkormányzat, a MOB és az MPB, valamint a sportági szakszövetségek és sportszövetségek felé a sportegyesületek és sportszervezetek feladatrendszerére, a sportegyesületi és sportszervezeti tevékenységet támogató fejlesztési programokra,
• a sportegyesületek és sportszervezetek mindennapos szakmai munkájának
• segítése együttműködésben a sporttudományi feladatokat ellátó szervezetekkel,
• a sportegyesületek és sportszervezetek által céljaik megvalósítása érdekében folytatott gazdasági vállalkozási tevékenység működtetéséhez szükséges
• szakmai képzés, felkészítés, továbbképzés biztosítása a Szövetség tagjai számára,
• a sportegyesületek és sportszervezetek támogatása hazai és nemzetközi sportversenyek és sportrendezvények rendezésében,

• sportszakmai továbbképzések és konferenciák szervezése,
• a Szövetség által létrehozott „Az Egészséges Magyar Sportoló Ifjúságért Alapítvány” tevékenységének figyelemmel kísérése.

2016. május 27-én a Küldöttgyűlés négy évre megválasztotta a SOSZ elnökséget és a vezető tisztségviselőket:
Elnök: dr. Deutsch Tamás
Elnökségi tagok: Czerpán István, Horváth Norbert, dr. Kovács Antal, Markovits László, Mátyás Gábor, Nagy József, Nyíri Zoltán, Őze István, Sámuel Botond, Ujhidy Tibor
Felügyelő Bizottság tagjai: Szalai Miklós, Hausz Gyula, Nattán György
Ügyvezető igazgató: Virág Lajos

A „Szolgáltató SOSZ” prograjuk beindításával olyan szolgáltatásokat nyújtanak és közvetítenek a tagszervezeteik felé, amelyek a mindennapi munkájukat nagymértékben segítik és támogatják. Ezek a következők:

• jogsegély szolgálat,
• könyvelési tanácsadás,
• pénzügyi tanácsadás,
• pályázati tanácsadás,
• sportreklám és marketing tanácsadás,
• sportigazgatási szolgáltatás,
• sportegészségügyi szolgáltatás,
• sport és egyéb szakmai konferenciák szervezése,
• megyei-regionális szakmai fórumok szervezése,
• a magyar sportot népszerűsítő nemzetközi, és helyi rendezvények megrendezése. stb.

Ezeken kívül már idén beindítják a kis és közepes sportegyesületek, sportszervezetek fejlesztését célzó illetve a megyei jogú városok szabadidősportját segítő programokat. Ez mindösszesen fél évre 250 millió Ft-os támogatást jelent.
Ezt a programjukat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért felelős Államtitkárságával együttműködve fogják megvalósítani, így a program keretében pályázati úton kapnának támogatást a kis- és közepes egyesületek. A pályázatok a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) által helyi önkormányzatok számára előírt sportfeladatok meghatározott része, kiemelten a helyi szinten megvalósítandó integrált, szabadidősportot és tehetség kiválasztást segítő szabadidősport események lebonyolításához, valamint a tehetség kiválasztást végző, alapvetően utánpótlásnevelő egyesületek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, sportegyesületi szakmai programok megvalósításához nyújt forrásokat.

Kapcsolódó képek