menu

  • 2017.06.20.

A Pallasz Athéné Egyetem aktualitásairól és a szolnoki Gazdálkodási Kar helyzetéről 

Az Egyetem vezetése sajtótájékoztató útján kívánta tájékoztatni a közvéleményt a felsőoktatási intézmény aktualitásairól és a szolnoki Gazdálkodási Kar helyzetéről.

A sajtótájékoztató célja az volt, hogy megerősítse, az Egyetem és a kar határozott jövőképpel rendelkezik, az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, a szolnoki Gazdálkodási Kar intézményen belüli helyzete stabil.

Az Egyetem és a városvezetés egybehangzó véleménye, hogy a szolnoki felsőoktatás hosszútávú fennmaradása és fejlesztése közös érdek.

Az Egyetemnek és a karoknak otthont adó megyeszékhelyekkel, megyékkel az együttműködés példaértékű, a felsőoktatási intézmény támogatottsága jelentős.

A jogelőd intézmények szenátusai által elfogadott közös Intézményfejlesztési Terv 2020-ig tartalmazza az Egyetem Gazdálkodási Karára vonatkozó fejlesztési célokat.

Az Egyetem vezetésének kezdeményezésére a szolnoki képzőhely fejlesztésének lehetséges irányairól 2017. év elején szakmai tanulmány készült.

A Pallasz Athéné Domus Mentis Alapítvány a Gazdálkodási Kar szolnoki oktatói állományának bővítésére, a városi-térségi kapcsolatok fejlesztésére és a Nemzetközi gazdálkodási szak fejlesztésére 2017-ben pénzügyi támogatást nyújt.

Az Egyetemen és a szolnoki karon számos ösztöndíj lehetőség biztosított a hallgatók számára, amellyel a képzési költségek jelentősen csökkenthetők.

A PADMA 2017 őszi félévére új támogatási elemként lehetővé teszi a Gazdálkodási Kar hallgatói számára is tanulmányi ösztöndíjra való pályázást, amely teljes mértékben fedezni tudja a képzés költségeit. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnok Városi ösztöndíjprogram keretében 10 millió Ft értékben támogatja a Gazdálkodási Kar jelenlegi és jövőbeli hallgatóit a 2017/2018 tanévtől, míg az MNB kiválósági ösztöndíjra való jogosultságot 2016/2017. tanévben már a szolnoki Gazdálkodási Kar hallgatói is megpályázhatták.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program már a leendő első éves halgatók számára is támogatási lehetőséget kínál a leendő kutatásaikhoz. Mindezek a tanulmányi költségeket finanszírozó pályázati források – más vállalati és pénzügyi szervezetek által biztosított jelentős díjazású pályázatok mellett – kiváló lehetőségeket biztosítanak állami és költségtérítéses képzésre jelentkező leendő hallgatóinknak a tanulmányaik kedvező anyagi feltételek mellett történő megkezdéséhez és folytatásához.

A szakfejlesztés eredményeként a Gazdálkodási Karon már a 2016/2017. II. félévétől a Vállalkozásfejlesztési mesterképzési szak beindult. A jelenlegi szakok fenntartása mellett a tervek között szerepel – az egyetemi karok együttműködésével – a Gazdaságinformatikus szak indítása Szolnokon, valamint a Sportközgazdász mesterszak akkreditációs anyagának összeállítása.

A fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma tavaly összesen mintegy bruttó 5,4 milliárd forint támogatást biztosított a Pallasz Athéné Egyetem számára a szolnoki Gazdálkodási Kar főépületét és kollégiumát érintő PPP szerződések kiváltására, amelyre 2016. december 30-án került sor.

A kiváltás következtében a kart terhelő bérleti és üzemeltetési kiadások területén jelentős megtakarítások realizálódnak, így a kar gazdasági helyzete stabilizálódott, a fenntartói támogatásnak köszönhetően a működtetés hosszútávú feltételei biztosítottak.

Az Egyetem 4 kara már 2016-ban is egységes beiskolázási terv alapján végezte tevékenységét, a 2017. évi közös beiskolázási program pedig kidolgozás alatt van. A beiskolázási célok megvalósítása érdekében a Kar és az Egyetem vezetése felvette a kapcsolatot a JNSZ Kormányhivatal vezetésével, a JNSZ megyei járási székhelyek polgármestereivel, a beiskolázási terület Tankerületeinek vezetőivel, valamint a Pest, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szakképzési Centrumok vezetőivel.

Az Egyetem több EU pályázat megvalósítását is kiterjesztette a Gazdálkodási Karra, a kutatási, oktatás- és képzésfejlesztési, illetve K+F+I infrastruktúrafejlesztési pályázatok az Egyetem kecskeméti és szolnoki karai közötti szakmai, tudományos együttműködés elmélyülését segítik. Amint az már a közvélemény előtt is ismeretes, a Magyar Országgyűlés döntött arról, hogy a Felsőoktatási Törvény módosításával 2017. augusztus 1. napjától a kecskeméti és szolnoki főiskolák integrációjával létrejött felsőoktatási intézmény Neumann János Egyetem megnevezéssel működik.

Az Egyetem Szenátusa 2017 májusában döntő többséggel tett javaslatot arra, hogy a felsőoktatási intézmény Neumann János nevét vegye fel.

A javaslat megalapozottságát jelentette, hogy az Egyetem tudományos és képzési területei (műszaki-informatikai, gazdaságtudományi, kertészet és vidékfejlesztési, valamint pedagógiai) minden tekintetben kapcsolhatók Neumann János tudományos-kutatási örökségéhez, a magyar származású világhírű tudós szellemiségéhez.

A vonatkozó jogszabály: 2017. évi LXX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 39. § (4) (4) Az Nftv. 115. §-a a következő (18a) bekezdéssel egészül ki: „(18a) A Pallasz Athéné Egyetem 2017. augusztus 1. napjától Neumann János Egyetem megnevezéssel működik.” (Magyar Közlöny 87. szám 2017. június 9.)

 

Pallasz Athéné Egyetem Marketing és Kommunikációs Iroda

Kapcsolódó képek