menu

  • 2018.01.24.

A pedagógus szerepe a gyermekek kommunikációjában

A szülő és a pedagógus életében gyakran előfordul, hogy komoly kérdéseket kell megvitatniuk egymással a gyermek konstruktív életvezetése érdekében.

Ebben a helyzetben különösen fontos a tanár, illetve a nevelő kommunikációja és megfelelő attitűdje. Erről a kérdéskörről tartott tréninggel egybekötött előadást a szülőknek Jaskóné Dr. Gácsi Mária, a Miskolci Egyetem Pedagógia Tanszékének egyetemi docense január 18-án Kecskeméten, a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett Szülők Akadémiája rendezvénysorozat keretében.

„Napjainkban a professzionális kommunikáció nemcsak a gyermekekkel, hanem az embertársainkkal folytatott interakció során is elengedhetetlen fontosságú”- kezdte az előadását Jaskóné Dr. Gácsi Mária. A szakértő szerint a nevelői tevékenységben a gyerekek egészséges lelki fejlődése és a velük való kapcsolat során meghatározó jelentőségű a pedagógus kommunikációja. Ez azért is különösen fontos, mert ő az a személy, aki a pozitív erkölcsi értékeket közvetíti a gyermekek számára, valamint ő az, aki elsősorban a társas kapcsolatokat irányítja és támogatja.

A szakember arra is kitért az előadásában, hogy egyrészt a korszerű oktatás ma már megkívánja, hogy a pedagógus kommunikációja gazdagítsa és fejlessze a gyermekek személyiségét, másrészt a felelős szülők is elvárják az iskolától, hogy a gyermekek személyiségközpontú nevelésben részesüljenek. „Ez egy olyan újszerű kommunikációt igényel, amely a pedagógus és a gyermek kapcsolatában a partneri viszonyt preferálja, és amelyben a gyerekek egymás közötti interakciója is meghatározó szereppel bír” – hangsúlyozta Jaskóné Dr. Gácsi Mária. A szakértő szerint ebben a viszonyban kulcsszerep jut a nevelőnek, aki az értékes és követendő nyelvi minta hordozója is egyben, ezért nem mindegy, hogy az adott pedagógus hogyan vélekedik magáról a nyelvről.

Jaskóné Dr. Gácsi Mária, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Pedagógia Tanszék egyetemi docense, az óvodapedagógia, a játékpedagógia, a drámapedagógia és gamifikáció területének szakértője.

Az előadás a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának (FIT) szervezésében, a Szülők Akadémiája rendezvénysorozat keretében valósult meg. ,,A rendezvényünk amellett, hogy olyan témákkal készül a szülőknek, amelyeket a mindennapi életük során hasznosíthatnak, közösségépítő erejük is van. Fontosnak tartjuk, hogy a Programba bekapcsolódott gyerekek szülei egymással is jó kapcsolatot ápoljanak” – mondta el az esemény kapcsán Horváth Beáta, az MCC FIT Program kecskeméti régióvezetője.

A rendezvény célja elsősorban, hogy a fiatal tehetségekkel foglalkozó intézmény képzésein részt vevő diákok szüleinek segítséget nyújtson a kiemelkedő képességű gyermekek fejlődésének támogatásában. Ugyanakkor a Szülők Akadémiája rendezvényeken számos olyan téma kerül porondra, amelyek más szülők számára is hasznosak lehetnek, ezért az évi két alkalommal rendezett előadások egyikére a szervezők várják mindazokat, akik nyitottak a téma iránt.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség (FIT) Programja speciálisan felső tagozatos diákoknak szóló, hagyományos oktatást kiegészítő tehetséggondozó képzés, amely jelenleg a fővárosban, valamint az ország öt vidéki városában zajlik: Szolnokon, Pécsett, Miskolcon, Kecskeméten és Veszprémben. A program célja, hogy nyitottan gondolkodó, tudatosan cselekvő, közösségükben aktív fiatalokat képezzenek, akik készek folyamatosan fejleszteni saját képességeiket. A képzés a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak támogatásával valósul meg, így a diákok számára ingyenes.

Szülők Akadémiája rendezvénysorozat:
Az MCC FIT Program nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szülői oldalról is támogassa a tehetséges gyermekek kibontakozását, fejlődését. A kiemelkedő képességű gyermekek kezelése gyakran kihívások elé állítja a közvetlen környezetet, így a szülőket is. A Szülők Akadémiája rendezvénysorozat a felmerülő kérdések megválaszolására, a támogató szülői attitűd tudatosítása és kialakítása érdekében indult kezdeményezés.

A rendezvény minden évben két alkalommal valósul meg a regionális központokban: egyrészt exkluzív előadások lesznek a FIT Programban részt vevő diákok szülei részére, másrészt nyitott rendezvények várják a téma iránt nyitott érdeklődőket.

 

http://www.mcc.hu

Kapcsolódó képek