menu

  • 2020.04.29.

A NJE Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda bemutatása

Óvodájuk két telephelyen, a Neumann János Egyetem által fenntartott gyakorló intézmény.

Küldetésük a teljes körű minőségi pedagógiai munka. Támogatják a tehetségek kibontakozását, elősegítik a felzárkózást és formálják óvodai közösségüket.

Olyan gyermekcsoportok kialakításán fáradoznak, ahol a gyermekek barátokat találnak, kinyílik a szemük a világra, nő az önbizalmuk, és az óvodás éveikre, mint boldog, derűs időszakra emlékeznek vissza.
Céjluk olyan gyermekek nevelése, akik harmóniában élnek önmagukkal, környezetükkel, akiket a környezetükkel szembeni nyitottság, önmaguk elfogadása jellemez.

Arra törekszenek, hogy gyermekeik, legyenek bizakodók, tudjanak örülni saját és mások sikereinek. Legyenek készek az együttműködésre, konfliktusok megoldására, önálló feladatvégzésre, erkölcsi és szellemi értékek követésére. Olyan képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezzenek, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek, melyek segítségükre lesznek a zökkenőmentes iskolai életmód megkezdésében, melyek segítik egyéni céljaik megvalósítását.
Fontos számukra, hogy tudjanak bánni adottságaikkal, megszerzett ismereteikkel, megalapozott képességeikkel.

Jelenleg 12 óvodai csoportjuk van, melyeket vegyes életkorú csoportszervezéssel alakítanak. Négy csoportban kéttannyelvű angol/magyar oktatás is folyik, ahol a gyermekek játékos foglalkozások keretében ismerkedhetnek az angol kultúrával, ünnepekkel, dalokkal és kifejezésekkel. Az angolos csoportok szakmai munkáját, programjaik megvalósulását hatékonyan segíti, támogatja az Angolda alapítvány.

Katica csoport

Óvodájuk nem körzethez kötött, így óvodásaik a város bármely részéről és a környező településekről is fogadják.

Fontos számukra a magyar népi kultúra megismertetése, melyet a művészetek eszközeivel, zenei neveléssel, kreatív kézműves technikák megismertetésével, fejlesztő játékokon keresztül valósítanak meg.

Csoportjaikban nagy hangsúlyt fektetnek a természettudományos érdeklődés megalapozására, a mozgásfejlesztésre, a néphagyományokhoz kapcsolódó játékok megismertetésére, a természetes anyagokat használó alkotó tevékenységek elsajátítására, a mindennapi bábozásban rejlő önkifejezési lehetőségek támogatására.

Családi rendezvényeik témában és tartalomban sokszínűek (Vásári játék, Karácsonyi koncert, Barkácsolás, Projekthetek, Költészet napja, Dalnap, Kirándulások…stb.).

Sportnap az óvodában

Hazai és nemzetközi pályázatokon sikeresen szerepelnek, kapcsolatban állnak külföldi óvodákkal, kollégákkal.

A gyakorló óvoda pedagógus közössége (25 fő) jól képzett szakmai közösség.
Szakmai felkészültségük magas színvonalú, gazdag gyakorlati tapasztalattal, több szakirányú diplomával rendelkeznek. A nevelőtestületük 70%-a szakvizsgázott pedagógus. Sokszínűségüket igazolja a további képzettségek, tanúsítványok megszerzése (bábjáték, drámajáték, játékkészítés és kézművesség, ének-zene, néptánc, projektpedagógia, tehetséggondozás, környezettudatosság, ECDL tanfolyamok, természetgyógyászat, gyermekvédelem, IKT eszközök alkalmazása).
Korszerű elméleti és gyakorlati tudásuk fenntartása érdekében folyamatosan képezik magukat. Tudásukat, tapasztalataikat gyermekeik sokoldalú, eredményes fejlesztésében is hatékonyan kamatoztatják.
A nevelő-oktató munkát 1 óvodatitkár, 3 pedagógiai asszisztens és 13 dajka segíti.

Az intézmény hatékonyan működő Tehetségpont, elnyerték a Kincses Kultúróvoda címet.

Az Angolda alapítványon kívül, gyermekeiket az óvodába folyó szakmai munkát a Bocsok és az Értük alapítvány is hatékonyan, eredményesen támogatja.

Óvodáik elérhetősége, telephelye: Bocskai utca 19. és Kaszap utca 6-14.
Internetes elérhetőségünk: gyakorlo.uni-neumann.hu/gyakorlo-ovoda

Kapcsolódó képek