menu

  • 2020.05.11.

Hagyományos mesterségektől a modern szakmáig foglalkozássorozat projektzárás

EFOP-3.3.2-2016-00211 „Hagyományos mesterségektől a modern szakmáig innovatív és interaktív foglalkozássorozat Ballószög, Helvécia és Kadafalva környékén”

PROJEKTZÁRÁS 2020. március 31.

Ballószög Község Önkormányzata hat közoktatási intézménnyel konzorciumban pályázatot nyújtott be a EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívásra. Összesen 24 983 551 forint, vissza nem térítendő uniós forrásból az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A tervezett és megvalósult programok az intézmények pedagógusai által tartott foglalkozásokon, valamint külső szakemberek bevonásával valósultak meg. Az olyan foglalkozások, mint a gitár szakkör, dráma és színjátszó foglalkozássorozat, az énekkar heti szakkör, vagy a néptánc heti
szakkör lehetőséget adott a diákok részére, hogy az elsajátított tudást, tapasztalatot közösségi programokon, rendezvényeken bemutathassák. Ilyenek voltak a nemzeti ünnepeinkhez tartozó események vagy a Szüreti Napok rendezvénysorozat. A foglakozások témakörét úgy alakították ki,
hogy minél szélesebb körben szerezhessenek gyakorlati tapasztalatot a hagyományos mesterségekről is: íjászat heti szakkör, mézeskalácskészítés foglalkozássorozat, népi kismesterségek, szorgos kezek foglalkozássorozat, mesterkedő témanap, alternatív képességfejlesztő lovaglás.

Az élj egészségesen témanapokon a gyerekek megismerhették az egészséges táplálkozás alapelveit, a rendszeres testmozgás szervezetre gyakorolt pozitív hatásait.

Az ismeretszerzésen túl a versenyek (nyelvi vetélkedők, közlekedésbiztonsági vetélkedő, íjászat verseny) közösségépítő ereje sem elhanyagolható, hiszen az intézmények közötti kapcsolatok is erősödtek.

A projektben közel 200 általános iskolás diák és óvodás gyermek vett részt, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek bevonásával, mellyel a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentését igyekeztek elérni.

További információ: www.balloszog.hu

Kapcsolódó képek