menu

  • 2020.07.13.

Városi Támogatási Program

HIRDETMÉNY

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. § alapján az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kialakult pandémiás helyzet miatt a 2019. évi Városi Támogatási Program keretében támogatott tevékenységek egy része nem került megvalósításra, melynek eredményeként a támogatottak körében nagy számban merült fel az igény arra, hogy projektjüket egy későbbi időpontban valósíthassák meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások felhasználási időszakának módosításáról szóló 51/2020. (VII.2.) határozatában az alábbiaknak megfelelően döntött.

Azon programok esetében, melyek a veszélyhelyzettől függetlenül a hatályos támogatási szerződésnek megfelelően megvalósításra kerültek, a támogatási összeggel történő elszámolások határideje 2020. július 15. napja marad.

Azon programokra vonatkozóan, melyek megvalósítása 2020. szeptember 30. napjáig megtörténik, a támogatottnak elegendő egy írásos nyilatkozatot benyújtania, melynek tudomásulvételével a támogatási szerződésben rögzített felhasználási időszak ezen időpontig meghosszabbodik, és a támogatási összeggel történő elszámolás végső határideje 2020. október 15. napjára módosul. Ebben az esetben nincs szükség a támogatási szerződés módosítására.

Amennyiben a programok fentieknél nagyobb késedelemmel valósulnak meg, a támogatottnak legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig egy határidő-módosítási kérelmet szükséges benyújtania a késedelem megindoklásával és a program megvalósítására kijelölt új dátummal. A kérelmek indokoltságának vizsgálata alapján az elbírálás egyedileg történik, azzal a kitétellel, hogy az alapítványok kérelmeivel kapcsolatos döntések esetében az alapítványi források átadásáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében a közgyűlés dönt. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül, támogatási szerződésmódosítás szükséges, mely alapján a felhasználási időszak 2019. július 1. napjától 2020. december 31. napjáig, az elszámolások benyújtásának végső határideje pedig 2021. január 15. napjában kerül meghatározásra.

Kérjük nyilatkozataikat, illetve kérelmeiket szíveskedjenek Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere részére címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázatkezelési és Köszbeszerzési Osztályára (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) papír alapon eljuttatni, vagy az eredeti, cégszerűen aláírt kérelmet beszkennelve e-mail mellékletként megküldeni a palyazat@kecskemet.hu e-mail címre.

kecskemet.hu

Kapcsolódó képek