menu

  • 2021.03.24.

Óvodai beiratkozás

Óvodába jelentkezni 2021. április 22-ig lehet elektronikus úton.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges információkat a www.kecskemet.hu oldalon találja.

 

Itt érhető el

• a Felhívás óvodai jelentkezésre,
• a jelentkezesi_lap_ovoda_2021 ,
• az Óvodai körzetek utcanév szerint
• az Óvodai körzetek intézményenként

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv – Kecskeméti Járási Hivatal (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása
szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kecskeméti Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Az óvodába jelentkezni csak JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet.

Az óvodai jelentkezési lap beküldésének határideje: 2021. április 22. napja

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, jelentkezni 2021. április 22. napjáig KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON lehetséges, a www.kecskemet.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével.

Menete:
• A www.kecskemet.hu főoldalon kattintson az „óvodai jelentkezés” banner-re.
• A jelentkezési lap egy Word dokumentum, gépen töltse ki és mentse el.
• A kitöltött, elmentett jelentkezési lapot e-mailben küldje el a választott intézmény székhelyének e-mail címére:

Corvina Óvoda: beiratkozas.corvina@gmail.com

Ferenczy Ida Óvoda: beiratkozas.ferenczy@gmail.com

Kálmán Lajos Óvoda: beiratkozas.kalman@gmail.com

Az óvoda vezetője a hozzá eljuttatott jelentkezési lapok alapján a gyermekek felvételéről 2021. május 5-ig hoz döntést. Az óvoda vezetője a felvételi döntésről írásban értesíti a szülőt.

A jelentkezésre a járványügyi helyzetre tekintettel, KIVÉTELES ESETBEN TELEFONON is van lehetőség 2021. április 21-22. napján 8:00-16:00 óra között a választott óvodában.

Ferenczy Ida Óvoda cím telefonszám
Székhely: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8. Tel.: 76/320-617
Mátis Kálmán Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4.  76/322-941
Juhász Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Juhász u. 1. 76/322-495
Szabadkai Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a 76/326-108
Csigabiga Óvodája 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. 76/322-383; 504-623
Csongrádi Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 39. 76/321-368
Aranytulipán Óvodája 6000 Kecskemét, Klapka u. 14. 76/ 480-688
Hosszú Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Hosszú u. 3. 76/483-320
Szent Miklós Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16. 76/328-750

Corvina Óvoda cím telefonszám
Székhely: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9. Tel.: 76/414-258, 504-240
1. sz. Mártírok Úti Óvodája 6000 Kecskemét, Mártírok útja 31. 76/414-364
2. sz. Mártírok Úti Óvodája 6000 Kecskemét, Mártírok útja 29. 76/414-364
1. sz. Katonatelepi Óvodája 6000 Kecskemét, Platán u. 1. 76/471-015
2. sz. Katonatelepi Óvodája 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1. 76/471-015
Matkói Óvodája 6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. 76/414-258, 504-240
Ceglédi Úti Óvodája 6000 Kecskemét, Ceglédi út 5-7. 76/484-681
Forradalom Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Forradalom u. 3. 76/489-462
Ifjúság Úti Óvodája 6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1. 76/480-712
Kandó Kálmán Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14. 06/20/230-1600
Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája 6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 30. 76/484-607
Nyitra Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Nyitra u. 4. 76/487-408

Kálmán Lajos Óvoda cím telefonszám
Székhely: 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. Tel.: 76/493-108
Egyetértés Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. 76/493-108
Tündérkert Óvodája 6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 22. 76/493-108
Pajtás Utcai Óvodája 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás u. 2. 76/472-765
Kossuth Utcai Óvodája 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth u.17. 76/472-765
Boróka Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Boróka u. 2-4. 76/472-765
Ménteleki Óvodája 6008 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41. 76/472-765
Széchenyi Sétányi Óvodája 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. 76/478-649
Juhar Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Juhar u. 11. 76/478-649
Lánchíd Utcai Óvodája 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16. 76/478-649

Dr. Mayer Endre
Kecskemét Megyei Jogú Város
jegyzője

Kapcsolódó képek