menu

  • 2021.04.19.

Befejeződött a Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése

Befejeződött a Neumann János Egyetem duális képzésfejlesztése a Kecskemét és térsége kiemelt járműipari központ környezetében” című, EFOP-3.5.1-16-2017-00008 azonosító számú projekt megvalósítása.

Az egyetem a célra mintegy 362,45 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert, a támogatási intenzitás 100 százalék.

A projekt célja az volt, hogy a duális képzésben részt vevő vállalatok és az egyetem szakmai kapcsolatát elmélyítse, az információáramlást rendszeresebbé, az együttműködést hatékonyabbá tegye. Az intézmény célja az volt, hogy az oktatási és képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerőpiaci igényekhez.

A feladatokat négy csoportba, alprojektbe rendeztük: szervezetfejlesztés; az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése a képzés területén; duális képzésfejlesztés, átjárhatóság növelése a képzési szintek között; a duális képzés mérő- és értékelő rendszerének fejlesztése.

Létrehoztuk a Duális Képzési Központot, amely a további eredményes munka szervezeti alapját képezi. Kidolgoztuk a különböző folyamatok részleteit, és aktualizáltuk a folyamatleírásokat, adatbázisainkat. Nemzetközi és hazai konferenciákat szerveztünk a duális tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása érdekében. Az egyetem és a gazdasági szervezetek együttműködésének erősítése érdekében duális kapcsolattartói rendszert építettünk ki.

Vállalati szakembereket kértünk fel tanórák, illetve kurzusok megtartására, amelynek segítségével elmélyítettük a szakmai kapcsolatokat duális partnereinkkel, és naprakész ismeretekkel támogattuk az oktatást. Szakmai tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés céljából az egyetem oktatói meglátogatták a vállalatokat, hogy megismerjék az ott folyó munkát, technológiát, a viszontlátogatások alkalmával a céges szakemberek az egyetemi oktatásba, képzésbe nyertek betekintést. A duális képzés fejlesztése és az átjárhatóság növelése érdekében gyakorlatorientált képzési tartalmakat, módszereket fejlesztettünk. Vizsgáltuk a lemorzsolódás jellemzőit a duális és nem duális hallgatók vonatkozásában. A lemorzsolódás csökkentése érdekében bennmaradást támogató programokat, egyéni tanácsadásokat és csoportos tréningeket szerveztünk a hallgatók számára.

A növekvő hallgatói létszám, az újonnan bekapcsolódó szakok és képzési területek szükségessé tették, hogy strukturáltabban, új módszertanokat is alkalmazva történjen a duális képzés mérése, értékelése. Ehhez alapul szolgált a duális vállalati vélemények, jógyakorlatok összegyűjtése és feldolgozása.

Neumann János Egyetem

Kapcsolódó képek